Koulutus toimivaan vuoropuheluun työelämän kanssa

Työelämä ja yritysten osaamistarpeet muuttuvat nopeasti. Muutos korostaa uudistuvan osaamisen ja jatkuvan oppimisen merkitystä. Osaamistasoa sekä osaamisen ja koulutuksen laatua on nostettava kaikilla koulutusasteilla. Avainasemassa on peruskoulu, jossa rakennetaan perusta oppimiselle ja osaamiselle. Koulutusjärjestelmää on kehitettävä niin, että se tukee joustavasti osaamisen uudistamista työuran aikana.