EK: Tutkijoiden viesti on kuultava ja oppivelvollisuusuudistus jäädytettävä – tilalle lisää tukea peruskouluun

02.11.2020

Tutkijoiden tuoreen arvion mukaan toinen aste on liian myöhäinen vaihe ratkaista tehokkaasti oppimisvaikeuksia ja koulutuksen keskeytyksiä. Moitteita saa myös lisärahoituksen kohdistuminen valtaosin muuhun kuin opetukseen ja opiskelijoiden tukeen. Elinkeinoelämän keskusliitto EK tarjoaa tilalle perustaitojen osaamistakuuta, jolloin oppimisvaikeuksiin puututtaisiin tehokkaasti jo peruskoulussa.

Eduskunnan lähetekeskusteluun nousee ti 3.11. oppivelvollisuuden pidentäminen, joka on Suomen koulutusjärjestelmän merkittävimpiä uudistuksia vuosikymmeniin. Uudistusta on kritisoitu laajasti koko valmistelun ajan. Kritiikki ei ole kuitenkaan hallitukseen vaikuttanut ja esimerkiksi tutkimuksellista näyttöä on kapeasti.

Siksi EK halusi antaa puheenvuoron tutkijoille. Tilasimme yhdessä jäsenliittojemme kanssa oppivelvollisuusuudistuksen vaikutusarvioinnin, jonka laativat kasvatustieteiden tohtori Peter Johnson ja nuorisotutkimukseen erikoistunut filosofian tohtori, dosentti Tomi Kiilakoski.

Vaikutusarvioinnin päähuomiot tiivistetysti:

  • Panostusten kohdentaminen vain toiselle asteelle on virhe. Oppiminen alkaa eriytyä jo alaluokilta alkaen. Siksi varhainen tuki on oppimisvaikeuksissa avainasemassa. Koulupolkua tulee kehittää kokonaisuutena.
  • Valmistelussa ei ole riittävästi pohdittu vaihtoehtoisia malleja tavoitteiden saavuttamiseksi. Oppivelvollisuuden pidentämistä on ajettu läpi itseisarvona.
  • Uudistuksen rahoitus kohdistuu epätarkoituksenmukaisesti: suurin osa lisärahoituksesta käytettäisiin ilmaisiin oppimateriaaleihin ja koulumatkoihin – ei opetukseen ja ohjaukseen.
  • Kasvatustieteiden tai nuorisotutkimuksen tietopohjaa ei ole lainvalmistelussa juurikaan hyödynnetty. Nuorten ja koulutuksen näkökulma jäi täysin talouspolitiikan näkökulman varjoon.

EK puoltaa voimakkaasti hallituksen tavoitetta vähentää koulukeskeytyksiä ja taata yhä useammalle nuorelle toisen asteen koulutus. Keinot vain ovat valittu väärin, alleviivaa EK:n koulutusasioista vastaava johtaja Taina Susiluoto:

”Nyt tarvitaan tehokkaimmat keinot, joilla saamme lapsille ja nuorille apua oppimisvaikeuksiin ja koulutien keskeytyksiin. Korona-aika korostaa entisestään tarvetta siihen, että tuki kohdennetaan tehokkaasti ja sitä tarjotaan riittävän varhain.”

EK tarjoaa oppivelvollisuuden pidentämisen vaihtoehdoksi perustaitojen osaamistakuuta.

”Perustaitojen osaamistakuun ideana on varhainen puuttuminen oppimisvaikeuksiin ja tuen kohdentaminen sitä tarvitseville peruskoulussa muun muassa oppimisanalytiikkaa hyödyntäen. Näin varmistettaisiin, että jokaisella nuorella on peruskoulun päättyessä hyvät perustaidot ainakin äidinkielessä ja matematiikassa. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin tulee myös tarjota apua matalalla kynnyksellä.”

Oppivelvollisuusselvityksen ovat teettäneet Elinkeinoelämän keskusliitto EK sekä Kemianteollisuus, Palvelualojen työnantajat PALTA, Sivistystyönantajat ja Teknologiateollisuus.

Tutustu oppivelvollisuusselvitykseen.