työ + perhe

Suomen tulevaisuuden turvaamiseksi esitetään paljon monimutkaisia laskukaavoja. Pohjan hyvinvoinnillemme – muun muassa tasa-arvolle, työvoiman saatavuudelle, eläkkeille ja julkisen talouden rahoitukselle – muodostaa lopulta yksi yhtälö, jonka ratkaiseminen ei vaadi funktiolaskinta ja taulukkokirjaa.