Työ Nyt -hanke

Työ Nyt -hanke keskittyy pohtimaan työelämän murrosta sekä sen vaikutuksia yritysten toimintaan ja käytäntöihin.

Koronapandemian seurauksena yritykset siirtyivät laajasti etätöihin ja sen seurauksena hybridityö on vakiinnuttamassa paikkaansa yleistyvänä työnteon muotona. Hybridityöskentely haastaa organisaatiot uudella tavalla ja nostaa keskiöön uusia työelämän haasteita. Samalla maailmantilanne pakottaa yritykset pohtimaan turvallisuuskysymyksiä.

Näitä haasteita Työ Nyt -hankkeessa ratkotaan teema kerrallaan. Päivitämme aina kokoustemme jälkeen työmme tulokset tälle sivulle, mistä ne ovat kaikkien yritysten luettavissa ja hyödynnettävissä. Uskomme siihen, että muuttuvassa työelämässä on keskeistä se, että yritykset tekevät yhteistyötä sekä jakavat tietoa keskenään. Viedään suomalaiset yritykset tulevaisuuden työelämän kärkeen!

Työ Nyt -julkaisu
Lisätietoja EK:ssa

Leena Nyman

Asiantuntija

050 464 9990

Vihreä kasvu: Digitalisaation edistäminen