Työelämän sääntely

Työelämää koskevaa lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia tulee kehittää siten, että yritysten kilpailukyky kasvaa ja yritysten edellytykset tarjota työtä paranevat. Paikallista sopimista tulee lisätä sekä työehtosopimusten että työlainsäädännön kautta.