Kilpailupolitiikka

Kilpailulainsäädännön tavoitteena on terve ja toimiva kilpailu sekä markkinoiden häiriöttömyys. Sääntely on pitkälti harmonisoitu EU:n sisällä. Sekä EU:n että kansalliset kilpailusäännökset kieltävät elinkeinonharjoittajien väliset kilpailunrajoitukset, esimerkiksi kartellit, samoin kuin määräävän markkina-aseman väärinkäytön. Yrityskauppavalvontasäännöillä puolestaan voidaan puuttua esimerkiksi kilpailulle haitallisen määräävän markkina-aseman synnyttäviin yritysjärjestelyihin. Kansallinen kilpailulainsäädäntö mahdollistaa myös viranomaisten puuttumisen julkisen sektorin kilpailua vääristävään elinkeinotoimintaan kilpailuneutraliteetin turvaamiseksi.