EU taklaa uusilla keinoilla kolmansien maiden epäreiluja valtiontukia

26.09.2023

EU pystyy puuttumaan nyt aiempaa tehokkaammin Euroopan ulkopuolisten maiden käyttämiin kiellettyihin valtiontukiin, jotka vääristävät kilpailua EU:n sisämarkkinoilla. Komission avainhenkilö Eddy de Smijter tarjosi uudesta sääntelystä ensi käden tietoa EK:n ja työ- ja elinkeinoministeriön tilaisuudessa 26.9.

Uusi EU:n asetus unionin ulkopuolisten maiden myöntämistä ja sisämarkkinoiden kilpailua vääristävistä tuista (Foreign Subsidies Regulation, FSR) antaa komissiolle laajat tutkinta- ja tiedonsaantivaltuudet, joilla se pystyy puuttumaan EU:n ulkopuolisten maiden kiellettyihin valtiontukiin:

  • Sääntely koskettaa tilanteita, joissa EU:n ulkopuolisen maan yritys ostaa EU:ssa sijaitsevan yrityksen tai sen yritys osallistuu EU-alueella käytäviin julkisiin tarjouskilpailuihin.
  • EU:ssa sijaitseville yrityksille ja hankintayksiköille asetetaan uusia velvoitteita yrityskauppojen valmistelun ja kilpailutuksiin osallistumisen yhteydessä sekä julkisten hankintojen kilpailutusten osalta.
  • Asetuksessa säädetty, lokakuussa voimaan tuleva ennakkoilmoitusvelvollisuus on rajattu vain euromääriltään suuriin yrityskauppoihin (alaraja 500 miljoonaa euroa) ja kilpailutuksiin (alaraja 250 miljoonaa euroa).
  • Komissiolla on käytössään myös oma-aloitteinen (ex officio) tutkintaväline

EK ja työ- ja elinkeinoministeriö järjestivät aihetta koskevan infotilaisuuden, jossa kuultiin lainsäädännöstä vastaavia avainhenkilöitä, komission kansainvälisten suhteiden yksikön päällikköä Eddy de Smijteriä (DG COMP) sekä julkisten hankintojen sääntelyyn erikoistunutta virkamiestä Bence Horvathia (DG GROW).

Eddy de Smijter korosti, että yritysten palaute on kuultu koskien hallinnollisen taakan vähentämistä:

”Uudella sääntelyllä haetaan parasta mahdollista tasapainoa: sisämarkkinoilla halutaan turvata reilua kilpailua mutta välttää investointihalukkuuden heikentyminen. Siksi sääntelyä sovelletaan vain vakavimpiin väärinkäytöksiin”.

Uusia velvollisuuksia yrityksille kuitenkin tulee, mikäli yllä mainitut euromääräiset rajat täyttyvät:

”Yritysten on tärkeää olla hereillä, jotta ne pystyvät huolehtimaan ilmoitusvelvollisuudesta eli tekemään tarvittavat notifikaatiot yrityskaupoista tai hankinnoista. Tätä varten suosittelen olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä komissioon tarkempia toimintaohjeita varten”, de Smijter kannusti.

Uuden sääntelyn vaikutukset sisämarkkinoilla ovat merkittävät. Käytännön toteutukseen liittyy kuitenkin vielä haasteita koskien esimerkiksi tiedonsaantia kolmansilta mailta. Uusi sääntely vaatii myös komissiolta lisää resursseja.

Yritysten infotilaisuutta isännöivät EK ja työ- ja elinkeinoministeriö. Kuvassa vasemmalta Sanna Selin (UM), Eddy de Smijter (EU:n komissio), Sanna Nyyssölä (TEM), Olli Hyvärinen (TEM), Päivi Wood (EK) sekä Annaliisa Oksanen (EK).