Kilpailukyky

Suomen pitkän aikavälin kilpailukyvyn perusteet ovat yleisesti kunnossa toimivan infrastruktuurin ja hyvän koulutusjärjestelmän ansiosta. Kilpailukyky heikkeni finanssikriisin myötä — viime vuosina kilpailukyky on vähitellen korjaantunut.