EU:n teollisuuspolitiikka

Eurooppa tarvitsee modernia teollisuuspolitiikkaa, joka edistää teollisuuden kilpailukykyä ja uudistumista. Tämä edellyttää mahdollisimman vakaata ja ennustettavaa toimintaympäristöä. Kestävä kasvu ja digitaalisuus ovat teollisuuspolitiikan läpileikkaavat teemat.