Sisämarkkinat

Sisämarkkinat takaavat, että ihmiset, tavarat, palvelut ja rahavirrat voivat liikkua vapaasti EU:n alueella. Kun ne toimivat tehokkaasti ja sujuvasti, vienti ja tuonti on helppoa. Tulleja ei EU-maiden välillä ole. Lakeja ja sääntöjä tehdään yhdessä.