EU ja työelämäasiat

Sosiaalisen ulottuvuuden kehittäminen edellyttää Euroopalta elinvoimaista taloutta ja korkeaa työllisyyttä. Kilpailukykyiset yritykset, dynaamiset työmarkkinat ja vahva julkinen talous luovat pohjan uusille työpaikoille ja sosiaaliturvan kestävyydelle.