Päivi Wood: Vahvistetaan EU:n strategista kilpailukykyä

29.05.2024

Vihreän siirtymän edistäminen, kärkiteknologioihin panostaminen, innovaatiojohtajuus sekä rahoituksen viisas kohdentaminen hankkeiden paremmuuden perusteella. Siinä keinoja EU:n strategisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi, kirjoittaa johtava asiantuntija Päivi Wood.

Seuraavan komission ohjelmassa unionin kilpailukyvyn parantaminen on oltava asia numero yksi. Strategisen kilpailukyvyn ja kasvun eväiden rakentaminen vaatii EU-mailta yhtenäistä lähestymistapaa ja sisämarkkinoiden kehittämistä strategisena valintana, edellytyksenä vahvemmalle yritystoiminnalle, ei teknisenä suorituksena.

EU:n sisämarkkinat ovat Euroopan talouden selkäranka ja investointivetovoiman perusta. Sisämarkkinoiden varaan rakentuu myös Euroopan globaali kilpailukyky ja kriisinkestävyys. Haitallisten riippuvuuksien vähentämisellä ja kriisinkestävyyden vahvistamisella pyritään kohti strategista autonomiaa. Strategisen autonomian tavoittelu ei saa tarkoittaa sisäänpäin käpertymistä, vaan kauppaa on vapautettava ja aktiivista yhteistyötä samanmielisten valtioiden ja kauppakumppanien kanssa on edistettävä.

Seuraavan komission kausi tulee ratkaisemaan, tuleeko Euroopasta interaktiivinen ulkoilmamuseo kilpakumppaneiden juostessa vielä nopeammin ja pidemmälle.

Euroopan strategista kilpailukykyä on rakennettava edistämällä puhtaan energian siirtymää, panostettava strategisiin teknologioihin ilman poliittisia valintoja voittavista teknologioista ja EU-rahoituksen kohdentaminen on perustuttava hankkeiden kilpailullisuuteen. Euroopan on noustava kansainväliseksi innovaatiojohtajaksi, muuten jäämme USA:n ja Kiinan kyydistä. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan panostuksista on saatava entistä enemmän hyötyjä irti.

Sanomattakin on selvää, että näitä asioita on edistettävä tarkoituksenmukaisella ja laadukkaalla sääntelyllä, ratkaisut teknologioista ja päätökset investoinneissa tehdään yritystasolla. Strategisen kilpailukyvyn parantamiseksi seuraavalla kaudella on päästävä eroon lainsäännön epäjohdonmukaisuuksista, tarpeettoman monimutkaisesta sääntelystä ja turhista raportointivelvoitteista.