Sosiaalivakuutusmaksut

Pakolliset sosiaalivakuutusmaksut ovat osa työn verotusta. Liian kireä työn verottaminen heikentää työllisyyttä. Väestön ikääntymisen seurauksena pakollisissa sosiaalivakuutusmaksuissa on merkittävä nousupaine, joka on kyettävä poistamaan. Työllisyyden edistämisen ohella sitä edellyttää sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus: nuorten kontolle ei tule siirtää kohtuutonta rahoitustaakkaa.