Hyötytietoa yrityksille: Työeläkevakuutusmaksu ennallaan vuonna 2016

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet yksityisalojen työeläkevakuutusmaksusta vuodelle 2016. Perittävä maksu on keskimäärin 24 prosenttia palkasta eli sama kuin vuonna 2015.

Vuoden 2016 työeläkemaksun lähtökohtana on työmarkkinoiden keskusjärjestöjen aiempi sopimus maksun korottamisesta 0,4 prosenttiyksiköllä vuonna 2016.

Keskimääräisen maksun pitää kuitenkin ennallaan vuodelle 2016 sovittu tilapäinen alennus, jonka suuruus on 0,4 prosenttia palkoista. Tilapäinen alennus kohdistuu pienten yritysten ja työntekijöiden maksuihin.

Vuonna 2016 työntekijän maksu on 5,70 prosenttia alle 53-vuotiailla ja 7,20 prosenttia yli 53-vuotiailla. Työnantajan maksu on keskimäärin 18 prosenttia palkoista. Myös nämä maksut ovat samat kuin vuonna 2015.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.