Faktojen Suomi

Kuinka hyvin ymmärrämme, miten asioiden laita on Suomessa? Osaammeko hahmottaa suuruusluokkia, pystymmekö muodostamaan kokonaiskuvaa ja ymmärtämään pitkän aikavälin kehitystä jokapäiväisen tietotulvan keskellä? Halusimme EK:ssa testata suomalaisten tietouden tasoa ja odotuksia maamme tulevaisuudesta. Tästä syntyi ajatus Faktojen Suomesta. Muutos ja sen keskellä onnistuminen vaativat meiltä kaikilta kuitenkin myös tekoja. Faktojen Suomen tehtävänä on kiinnittää huomiota yhteiskuntamme isoihin kysymyksiin, jotta osaisimme tehdä oikeita ratkaisuja maamme tulevaisuuden ja hyvinvoinnin eteen.

Faktojen Suomi -sivustolta löydät tietoa, millä tasolla on suomalaisten ymmärrys yhteiskuntamme isoista kysymyksistä. Kokoamme tietoa eri aihealueista ja sivusto päivittyy kuluvan vuoden aikana. Tämän sivuston valmistuttua toivomme, että ihmiset pystyvät hahmottamaan paremmin kokonaisuuksia, faktatiedon pohjalta. Ensimmäiset teemat koskevat työllisyyttä ja julkista velkaa.

Faktojen Suomi -julkaisu
Lisätietoja

Sami Pakarinen

Johtaja

050 343 4337

Talous ja tutkimus