Työn verotus

Työn verotus on Suomessa kireää. Elinkeinoelämä katsoo, että ansiotulon verotusta tulee pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti keventää kaikissa tuloluokissa.