Koroton työsuhdelaina on tänä vuonna verovapaa etu       

Työnantajat saattavat haluta kriisiaikana tukea työntekijöitään myöntämällä heille lainaa. Työsuhdelainasta ei muodostu tänä vuonna lainkaan veronalaista etua – ei siinäkään tapauksessa, että laina on koroton.

Koronavirusepidemian aiheuttama poikkeustilanne ja talouden kriisi heijastuu työpaikoille monin tavoin. Suuri joukko työntekijöitä on YT-neuvottelujen kohteena tai jo lomautettu, joissain yrityksissä joudutaan miettimään jo irtisanomisiakin.

Monet yritykset ja yrittäjät miettivät näinä päivinä erilaisia keinoja, joilla lievittää lomautusten vaikutusta työntekijöille. Joissain yrityksissä pohdintaan on otettu työnantajan, tai työnantajayrityksen omistajana olevan yrittäjänkin, mahdollisesti antama laina työntekijälle pahimman yli selviämiseksi.

Työsuhteeseen perustuvasta lainasta muodostuu veronalaista työsuhdelainan korkoetua siltä osin, kun lainasta peritty korko alittaa lainan viitekoron – tai jos sellaisesta ei ole sovittu, 12 kk:n euribor-koron vuoden ensimmäisenä päivänä. 1.1.2020 12 kk:n euribor-korko oli kuitenkin negatiivinen. Siten työsuhdelainasta ei tänä vuonna käytännössä muodostu lainkaan veronalaista etua siinäkään tapauksessa, että laina on koroton. Edellytyksenä on luonnollisesti, että kyse on todellisesta lainasta, joka on myös tarkoitus maksaa takaisin.

Aidon lainan, johon liittyy takaisinmaksutarkoitus, ei myöskään pitäisi johtaa työttömyyspäivärahan menettämiseen, koska kyse ei ole työntekijän saamasta tulosta.

On hyvä muistaa, että työsuhdelainan korkoa tarkastellaan kunkin vuoden alussa aina uudestaan, ja siten veronalaista etua voi myöhempinä vuosina syntyä, jos korot nousevat taas plussan puolelle. Samoin lainapääoman mahdollinen myöhempi anteeksianto muodostaisi veronalaisen edun työntekijälle.