Palkat

Palkka ja palkitseminen ovat yritysten keskeisiä välineitä johtamisessa ja henkilöstön kannustamisessa. Palkat ja muut työvoimakustannukset vaikuttavat keskeisesti yritysten kilpailuasemaan ja edellytyksiin tarjota työtä.