Palkat nousivat EK:n aloilla keskimäärin kaksi prosenttia

02.04.2020

Säännöllisen työajan kuukausiansiot nousivat EK:n jäsenyrityksissä syyskuusta 2018 syyskuuhun 2019 keskimäärin kaksi prosenttia. Toisaalta identtisten eli samojen tilastoitujen henkilöiden ansiot nousivat selvästi nopeammin, keskimäärin noin kolme prosenttia.

Ansiokehitykseen vaikuttivat eniten työehtosopimusten palkankorotukset, jotka olivat keskimäärin 1,6 prosenttia. Teollisuuden toimihenkilöillä ansiokehitys oli 1,8 prosenttia, teollisuuden ylemmillä toimihenkilöillä 1,2 ja kaupan työntekijöillä 1,5 prosenttia. Rakentamisessa toimihenkilöiden keskiansiot nousivat 1,9 prosenttia.

Työllisyyden paraneminen hidasti edelleen keskiansion nousua

Palkansaajien lukumäärä EK:n jäsenyrityksissä jatkoi kasvuaan, kun yritykset palkkasivat uutta työvoimaa. Tämä vaikutti tilastossa keskiansion nousua hidastavasti, sillä uusille työntekijöille maksetaan yleensä matalampaa palkkaa kuin kokeneille. Näin ollen sopimuskorotuksen ylittävä osuus ansiokehityksestä – niin sanottu palkkaliukuma – jäi keskeisillä toimialoilla melko maltilliseksi.

Koska vaihtuvuus vaikuttaa joskus melko voimakkaasti tilastoituun ansiokehitykseen, on tärkeää tarkastella ansioiden muutosta myös identtisillä henkilöillä, jotka ovat mukana tilastossa sekä tarkastelujakson alussa että lopussa. Identtisten ansiokehitys oli sekä teollisuuden toimihenkilöillä että kaupan työntekijöillä 3,0 prosenttia. Nopeinta ansiokehitys oli rahoitusalan, vakuutusalan ja tietotekniikan toimihenkilöillä, joilla kaikilla identtisten keskiansio nousi yli neljä prosenttia.

Keskiansio 3800 euroa kuukaudessa

EK:n jäsenyritysten henkilöstön säännöllisen työajan keskiansio oli syyskuun 2019 palkkatilastossa 3800 euroa kuukaudessa. Mediaani eli keskimmäinen ansio oli 3450 euroa. Teollisuuden kaikkien toimihenkilöiden keskiansio oli 4 431 euroa kuukaudessa ja esimerkiksi kaupan alan koko henkilöstön keskiansio 3 220 euroa kuukaudessa.

Kolmasosa kuukausipalkkatilastoon kuuluvista henkilöistä sai tulospalkkioita vuonna 2019. Tulospalkkioita saaneiden osuus laski edellisvuoteen verrattuna teollisuudessa ja rakentamisessa. Keskimääräinen tulospalkkio niitä saaneilla oli reilut seitsemän prosenttia kokonaisansioista. Suurimmat tulospalkkiot maksettiin teollisuuden ylemmillä toimihenkilöillä sekä rakentamisessa.

EK:n kuukausipalkkatilastoa varten kerättiin tiedot noin 530 000:sta yksityisen sektorin palkansaajasta. Tiedot annetaan myös Tilastokeskukselle Suomen virallista palkkatilastoa varten.

Tutustu aineistoon tarkemmin: Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2019 -julkaisu