Mikko Mankki

Tilastopäällikkö

040 743 5407

Töissä

Työskentelen EK:ssa Palkkatilastot-ryhmän vetäjänä. Tuotamme palkkatilastoja edunvalvonnallisiin tarkoituksiin ja osaksi Suomen virallista palkkatilastoa. Palkkatilastoja käytetään ansiokehityksen sekä palkkatasojen ja -rakenteiden seuraamiseen EK:ssa, työnantajaliitoissa ja jäsenyrityksissä. Palkkatilastoja tarvitaan myös työehtosopimusneuvotteluissa, kun arvioidaan palkankorotusten kustannusvaikutuksia eri aloilla.

Vapaalla

Perheellisenä omakotiasujana tekemistä yleensä löytyy mm. pihatöissä ja lasten kanssa ulkoillessa. Kuntoliikuntaa yritän harrastaa säännöllisesti joko työpaikan kuntosalilla tai kodin lähellä olevilla liikuntapaikoilla.

Ensimmäinen työpaikkani

Rakennuksella apupoikana (kesätyö). Ensimmäinen pitempiaikainen työrupeama oli varastomiehenä/trukinkuljettajana.

Kirjoitukseni

Tuntipalkat nousivat teollisuudessa keskimäärin kaksi prosenttia

Rakentamisessa keskiansiot nousivat keskimäärin 2,8 prosenttia. Vaihtuvuuden vaikutuksesta puhdistettu ansiokehitys oli 3,9 prosenttia. Rakentamisen aloilla...
22.05.2019

Yleisin kuukausiansion nousu oli 1-2 prosenttia vuonna 2018

EK selvitti ansiokehityksen hajontaa analysoimalla yksittäisten henkilöiden ansioissa tapahtuneita muutoksia. Kehitystä tarkasteltiin ajanjaksolla syyskuu 2017...
13.03.2019

Viikon kysymys: Miten henkilöstön vaihtuvuutta mitataan?

Keskimääräistä bruttovaihtuvuutta (tulo- ja lähtövaihtuvuustapaukset yhteensä) laskettaessa jakajana on 2 x keskivahvuus, ja tulo- tai...
24.10.2018

Työvoiman vaihtuvuudessa on suuria alakohtaisia eroja

EK:n palkkatilastoaineisto antaa mahdollisuuden vertailla vaihtuvuuden suuruutta toimialoittain ja henkilöstöryhmittäin. Tarkastelun kohteena on ns. bruttovaihtuvuus,...
24.10.2018

Työllisyyden paraneminen näkyy palkkatilastoissa kahdella tavalla

Selitys negatiivisille ansiokehitysluvuille löytyy – ehkä hieman yllättäen – talouden vahvasta suhdanteesta ja hyvästä työllisyyskehityksestä....
23.05.2018

Viikon kysymys: Mitä tarkoitetaan työntekijöillä ja toimihenkilöillä palkkatilastossa?

Työntekijät ovat yleensä olleet tuntipalkkaisia ja toimihenkilöt kuukausipalkkaisia. Perinteisiä tuntipalkkaisia työntekijöitä ovat esimerkiksi teollisuuden ja...
23.05.2018

Viikon kysymys: Mikä on EK:n palkkatilastojen suhde virallisiin tilastoihin?

Tilastokeskuksen tuottama Suomen yksityisen sektorin virallinen palkkatilasto perustuu siis pääosin EK:n keräämään aineistoon. Tilastokeskus täydentää...
28.02.2018

Palkat nousivat vajaan prosentin – identtisillä henkilöillä kaksi

Kilpailukykysopimuksen mukainen niin sanottu nollavuosi aiheutti sen, että kuukausipalkkojen kehitys pysyi varsin maltillisena. Esimerkiksi teollisuuden...
28.02.2018

Kaikkien palkat nousevat, mutta keskipalkka laskee – mitä ihmettä?

Palkkatilastoaineiston lähempi tarkastelu paljastaa, että henkilötasolla kuukausipalkat eivät ole juuri kellään laskeneet, lukuun ottamatta ehkä...
01.03.2017

Viikon kysymys: Kuinka suuri osa kokonaispalkoista on bonuksia?

EK:n tuoreen kuukausipalkkatilaston mukaan keskimääräinen tulospalkkio niitä saaneilla oli EK:n jäsenyrityksissä 7,5 prosenttia kokonaispalkasta*. Suurimmat...
01.03.2017

Viikon kysymys: Miksi EK tekee palkkatilastoja?

Palkkatilastot ovat merkittävä osa EK:n jäsenpalvelua. Jäsenyritykset hyödyntävät saamiaan valmiita tilastoja mm. markkinapalkkavertailuissa, luottamusmiessopimusten edellyttämässä...
12.10.2016

Yrityskohtaista palkkatietoa EK palkat Online -palvelusta

EK:n tilastopäällikkö Mikko Mankki kertoo, että tällaista yksilöllistä palvelua arvostetaan yrityksissä kovasti, varsinkin nykyään, kun...
12.10.2016

Teollisuuden työntekijöiden keskiansio nousi reilun prosentin

Ansiokehitykseen vaikuttivat eniten työehtosopimuksiin perustuvien palkankorotusten suuruus ja niiden voimaantulon ajankohta. Suurin osa EK:n aloista...
08.06.2016

Viikon kysymys: Miksi seurataan identtisten henkilöiden ansiokehitystä?

Identtisyys määräytyy henkilötunnuksen perusteella. Henkilö lasketaan pääsääntöisesti identtiseksi, vaikka hän olisi tilastojaksolla vaihtanut työpaikkaa, ammattia...
08.06.2016

Sama sopimuskorotus, eri palkkakehitys – miksi?

Viime viikolla julkaistun EK:n kuukausipalkkatilaston mukaan ansiokehitys eli palkkojen nousuvauhti vaihteli toimialoittain vuonna 2015. Näin...
16.03.2016

Viikon kysymys: Mikä on säännöllisen työajan ansio?

Palkansaajien ansiokehityksen mittarina käytetään yleisimmin säännölliseltä työajalta maksettujen palkkojen kehitystä. Säännöllisen työajan ansio sisältää useimmilla...
16.03.2016