Viikon kysymys: Palkkaliukuma?

23.09.2015

Palkkaliukumalla on perinteisesti tarkoitettu sopimuskorotuksen ylittävää ansiokehityksen osaa. Jos esimerkiksi työehtosopimuksen mukainen palkankorotus on tarkastelujaksolla yhden prosentin suuruinen ja tilastoitu ansiokehitys on puolitoista prosenttia, on palkkaliukuma tuolloin puoli prosenttiyksikköä.

Palkkaliukuman suuruuteen vaikuttavat muut kuin työehtosopimuksissa sovitut palkankorotukset sekä rakennemuutokset, joihin kuuluvat mm. palkansaajien tehtävä- ja ikärakenteessa tapahtuvat muutokset. Tilastollisten menetelmien avulla on mahdollista mitata myös rakennemuutoksista puhdistettua palkkaliukumaa.

Jos tilastoitu ansiokehitys jää sopimuskorotusta pienemmäksi, puhutaan negatiivisesta palkkaliukumasta. Negatiivinen liukuma voi johtua esimerkiksi voimakkaasta muutoksesta alan henkilöstörakenteessa tai siitä, että yritys- tai henkilökohtaiset palkkaratkaisut alittavat yleiset sopimuskorotukset.

palkkakehitys

******************
Talouskeskiviikon blogi: Pukkaako priimaa?