Yritykset

Suomessa on yli 361 000 yritystä, joista maa, metsä- ja kalatalouden ulkopuolisia yrityksiä on noin 286 000 (Yritysrekisteri 2018).