Yritykset

Suomessa on yli 369 900 yritystä, joista maa, metsä- ja kalatalouden ulkopuolisia yrityksiä on noin 292 000 (Yritysrekisteri 2019)