Yritykset

Suomessa on yli 368 000 yritystä, joista maa, metsä- ja kalatalouden ulkopuolisia yrityksiä on noin 295 000 (Yritysrekisteri 2020)