Kulutus

Viennin, investointien tai yrityksien välisen kaupankäynnin tarkoituksena on lisätä kulutusta, joka on aineellisen hyvinvoinnin tärkein mittari. Se kuvaa, kuinka paljon kansantaloudessa käytännössä ohjautuu varoja elintason kasvattamiseen.