Rahoitusmarkkinat

Rahoitusmarkkinat ovat kansantalouden toiminnan kannalta keskeinen sektori, joka välittää rahoitusta ylijäämäisiltä talouden toimijoilta alijäämäisille toimijoille.