Ilmasto ja energia

Elinkeinoelämä on ottanut ilmastohaasteen vastaan eturintamassa. Ilmastohaasteen ratkaiseminen edellyttää kansainvälistä yhteistyötä. Olemme vahvasti sitoutunut kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan ja 1,5 C-asteen tavoitteeseen. Tuemme EU:n tavoitetta hiilineutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä ja Suomen hallituksen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius 2035 mennessä. Suomi on tällä hetkellä yksi maailman parhaista puhtaan teknologian innovaatiomaista. Kunnianhimoinen ilmastopolitiikka Euroopassa ja maailmalla luo ennennäkemättömät vientimarkkinat ja kasvumahdollisuuden suomalaisille yrityksille.