YK:n ilmastosopu vauhdittaa vihreää siirtymää – Suomen ilmasto-osaamiselle tärkeää kansainvälistä näkyvyyttä

13.12.2023

YK:n COP28-ilmastokokouksen neuvottelutulos kääntyi lopulta onnistumiseksi: ensimmäistä kertaa maailman valtiot pääsivät sopuun siitä, että fossiilisista polttoaineista luovutaan kokonaan niin, että globaali hiilineutraalius saavutetaan 2050. Suomen elinkeinoelämä sai oman paviljongin ansiosta vahvan näkyvyyden maailman tärkeimmällä ilmastofoorumilla.

Maailman maat ovat sopineet COP28-kokouksen päätöslauselmassa siirtymisestä pois fossiilisista polttoaineista, vauhdittaen murrosta tällä vuosikymmenellä. Tämä pitää auki mahdollisuudet siihen, että Pariisin sopimuksen tavoitteet voivat vielä olla kirittävissä, arvioi EK:n vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen:

”Tähänastinen päästövähennysvauhti on kaukana Pariisin sopimuksen 1,5 asteen tavoitteesta, mutta Dubaista saatu sopu antaa edellytyksiä lähteä kirimään sitä kohden. Elinkeinoelämälle valtioiden neuvottelutulos antaa vahvan signaalin siitä, että fossiilisten polttoaineiden käyttö on ympäri maailmaa tulossa päätökseensä ja että puhtaisiin ratkaisuihin kannattaa investoida. Ratkaisevaa on nyt se, kuinka ilmastosopu saadaan käännettyä eri maissa konkreettisiksi toimenpiteiksi.”

Tähtäimessä tulee yhä olla Pariisin sopimuksen mukainen tavoitetaso ilmastopäätöksissä. Tämän puolesta EK vetosi läpi Dubain kokouksen ja myös yhdessä pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa.

Myönteistä on myös se, että kokouksen yhteydessä linjattiin globaaleista tavoitteista kolminkertaistaa uusiutuvan energian tuotanto ja kaksinkertaistaa energiatehokkuustoimet vuoteen 2030 mennessä. Tärkeänä voi samoin pitää aloitetta ydinvoimakapasiteetin kolminkertaistamisesta vuoden 2020 tasolta vuoteen 2050 mennessä, minkä Suomi allekirjoitti 21 muun maan kanssa. Merkittävä edistysaskel on myös kokouksen alkupäivinä linjattu sopu ilmastotuhoja koskevasta rahastosta.

Vapaaehtoisten hiilensidontamarkkinoiden osalta kokous päätyi kokonaisvaltaiseen epäonnistumiseen, kun sopua markkinamekanismeista ei saavutettu lainkaan.

Ilmastoratkaisujen vienti auttaa kasvattamaan Suomen positiivista hiilikädenjälkeä

Suomen elinkeinoelämä satsasi COP28-ilmastoneuvotteluihin enemmän kuin koskaan. Suomella oli ilmastokokouksen yhteydessä ensimmäistä kertaa oma paviljonki, jonka rahoituksesta valtaosa tuli yrityksiltä.

Paviljonki nousi messualueen uusien vetonaulojen joukkoon, kun suomalaisten kärkiyritysten ilmastoratkaisut houkuttelivat paikalle ilmastopolitiikan isoja nimiä, kansainvälisiä investoreita ja rahoittajia sekä kaupunkien, tutkimuslaitosten ja ympäristöjärjestöjen edustajia.

2035-hiilineutraaliustavoitteen ansiosta Suomi nähdään vihreän siirtymän pilottimaana ja ainutlaatuisena edelläkävijämarkkinana, arvioi EK:n johtava ilmastoasiantuntija Janne Peljo.

”Kiinnostusta herättivät Suomen selkeät vahvuudet vihreässä siirtymässä, kuten vähäpäästöinen ja kustannustehokas sähköntuotanto, hyvät edellytykset vetytaloudelle, biotalouden ja päästöttömän teräksen edelläkävijyys sekä yleisesti vahva teknologinen ja digitaalinen osaaminen.  Huomiota saivat myös toimialojen vähähiilitiekartat sekä hallituksen uudet avaukset kuten päästöttömän sähköntuotannon kaksinkertaistaminen ja teollisten päästölähteiden tulppaaminen.”

Suomi on puhtaiden ratkaisujen kehityksessä maailman kärkeä. Ilmastoratkaisujen vienti on keino kasvattaa Suomen hiilikädenjälkeä eli maamme aikaansaamia päästövähennyksiä, muistuttaa Janne Peljo.