EK:n tietopaketti: vertailussa 8 Suomelle kiinnostavaa cleantech-markkinaa

15.11.2023

EK on laatinut kahdeksan maata kattavan vertailuanalyysin Suomen viennille keskeisistä cleantech-markkinoista ja niiden kilpailutilanteesta. Tiivis tietopaketti näyttää, kuinka puhtaan talouden investointi- ja innovaatioaalto etenee eri maissa – teknologiakehityksen, markkinakysynnän ja valtiontukien kiihdyttämänä.

EK:n tuottama tietopaketti tarjoaa vertailutietoa seuraavista Suomen viennille keskeisistä cleantech-markkinoista: USA, Kiina, Intia, Saksa, Ranska sekä Ruotsi, Norja ja Tanska. Näiden kahdeksan maan rinnalla esitetään vastaavat faktat Suomen osalta.

Aineisto tarjoaa vastauksia kolmeen kysymykseen:

  • Mitä vientimahdollisuuksia kyseiset maat tarjoavat suomalaisille yrityksille, jotka kehittävät ratkaisuja vihreään siirtymään ja energiamurrokseen?
  • Millä cleantech-aloilla maat ovat erityisen aktiivisia?
  • Millä keinoin verrokkimaat houkuttelevat investointeja, huomioiden mm. valtiontuet ja verokannusteet?

Tietopakettiin on tiivistetty mm. kunkin maan energiajärjestelmän erityispiirteet, ilmastotavoitteet ja päästökehityksen vaihe, vihreän siirtymän ajurit ja haasteet sekä ilmastopolitiikan keinovalikoima. Samoin siitä ilmenee, kuinka eri maat käyttävät vihreään siirtymään liittyviä valtiontukia ja muita kannustimia investointien edistämiseen. Myös maiden merkittävimmät vihreän siirtymän investointihankkeet on listattu.

3 huomiota tietopaketin perusteella

  1. Valtiontukikilpailun kiihtyminen konkretisoituu vertailuluvuissa. Kiinan, USA:n ja isojen EU-maiden vanavedessä jopa Ruotsikin on lähtenyt mukaan kiriin, Suomen jäädessä väistämättä altavastaajaksi. Mitalilla on kuitenkin positiivinen kääntöpuoli: vertailu osoittaa, miten massiivista kysyntää 8 kohdemaata tarjoavat suomalaisten vientiyritysten ratkaisuille – osin juuri valtiontukien kiihdyttämänä.
  2. Maiden välinen kisa kiristyy kärkiteknologioissa. Pohjoismaat ovat vahvoilla uusiutuvan energian tuotannossa sekä akku- ja P2X-teknologioissa, mutta johtoasemaa näissä tavoittelevat niin Aasian maat kuin Yhdysvallatkin. Fossiilivapaassa teräksessä Suomen ja Ruotsin kannoilla ovat nyt Norja, Saksa ja Ranska sekä Kiina. Merituulivoiman kasvunäkymät ovat erityisen houkuttelevat mm. Kiinassa, USA:ssa ja monissa EU-maissa, joissa maatuulivoimalle on niukasti pinta-alaa. Aasia tekee väkevää nousua vihreän siirtymän kärkimarkkinaksi erityisesti sähköautojen ja puolijohteiden osalta, ja Intian rooli vihreässä bisneksessä tulee kasvamaan tulevaisuudessa.
  3. Suomen kannattaa katsoa pohjoismaisen yhteistyön kortit Ruotsin ja Norjan kanssa muun muassa akkuteollisuudessa ja teräksentuotannossa. Parhaimmillaan pohjoismaiseen teollisuusklusteriin linkittyminen voi olla keino, joka auttaa Suomea vahvistamaan asemiaan vihreän talouden kilpajuoksussa ja investointien houkuttelussa.

Tutustu EK:n tietopakettiin
”Kansainväliset cleantech-markkinat: 8 + 1 maan avainfaktat”