Turvataan pohjoismainen työmarkkinamalli

Korostetaan kilpailukyvyn ja työllisyyden vaikutusarviointeja, kun uutta sääntelyä valmistellaan. Tarjotaan hyväksi havaittuja pohjoismaisia työmarkkinakäytäntöjä muunkin Euroopan käyttöön.