Taloudellinen- ja yhteiskuntavastuuraportointi

Kaikki yhteisöt, säätiöt ja ammatinharjoittajat ovat kirjanpitovelvollisia. Ne noudattavat kirjanpitonsa hoidossa ja tilinpäätöksensä laadinnassa Suomen kirjanpitolakia ja -asetusta.