Pk-yritys, hyödynnä vastuullisuuden faktapaketti!

04.01.2024

Vastuullisuuden bisnesvaikutukset näkyvät yhä konkreettisemmin myös pk-sektorin yrityksissä: niin rekrytointien onnistumisessa, asiakkaiden hankintakriteereissä kuin rahoitusneuvotteluissa. EK on laatinut pk-yrityksiä varten faktapaketin, johon on tiivistetty vastuullisuuden vaikutukset kilpailukykyyn, tuoreimmat tutkimustulokset ja vastuullisuutta koskeva EU-lainsäädäntö.

Vastuullisuus on talouden isoimpia megatrendejä. Kyse ei ole hetken muoti-ilmiöstä, vaan kehityssuunta päinvastoin vahvistuu ja valtavirtaistuu läpi toimialakentän.

Vastuullisuuden bisnesvaikutukset näkyvät yhä konkreettisemmin myös pk-sektorin yrityksissä ja niiden asiakkaissa – kuluttajavalinnoissa, toimitusketjuissa, rekrytoinneissa ja myös neuvoteltaessa rahoituksesta.

Taustalla vaikuttaa sidosryhmien odotusten ohella myös lainsäädäntö. Erityisesti EU:ssa valmistellaan vastuullisuuslainsäädäntöä laajalla rintamalla.

Uudet lakisääteiset velvoitteet koskevat ensi vaiheessa eritoten suuria tai keskisuuria yrityksiä. Kohdejoukko laajenee kuitenkin vääjäämättä. Jo nyt on nähty, että suuryrityksiä koskevat vaatimukset heijastuvat välillisesti myös niiden toimitusketjuihin eli alihankkijoina toimiviin pk-yrityksiin. Samoin pankkeja koskeva sääntely kuten EU-taksonomia vaikuttaa niiden lainasalkkuihin eli viime kädessä yksittäiseen yritysasiakkaaseen.

Vastuullisuus voi olla merkittävä kilpailuedun lähde sellaisille yrityksille, jotka panostavat etupainotteisesti ja kunnianhimoisesti omiin ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksiin. Korkean lähtötason ansiosta monella suomalaisella pk-yrityksellä on voitettavanaan kansainvälisen tason kilpailuetua.

EK on laatinut pk-yrityksiä palvelevan faktapaketin, johon on tiivistetty vastuullisuuden vaikutukset kilpailukykyyn, tuoreimmat tutkimustulokset ja vastuullisuutta koskeva EU-lainsäädäntö:

Vastuullisuuden faktapaketti pk-yrityksille

Tutustu myös muihin aineistoihin:

Oilon (Tero Tulokas), Novita (Daniela Yrjö-Koskinen) ja Rukakeskus (Ville Aho) ovat jakaneet käytännön kokemuksiaan, kuinka vastuullisuus kääntyy kilpailueduksi:

Tietoa EU-sääntelystä: