Käytännön kokemuksia: Näin vastuullisuus kääntyy kilpailueduksi pk-sektorilla

15.12.2023

EK:ssa on toiminut vuoden 2023 alusta alkaen pk-sektorin vastuullisuuskysymyksiin keskittynyt yritystyöryhmä, jota on johtanut omistajayrittäjä Daniela Yrjö-Koskinen. Pyysimme ryhmän kolmea aktiivista jäsentä jakamaan pitkän kokemuksen tuomia havaintoja ja tärppejä – mitä pk-sektorin vastuullisuudesta ajatellaan Novitalla, Rukakeskuksessa ja Oilonilla?

Novitan omistajayrittäjä Daniela Yrjö-Koskinen

Vastuullisuus on tärkeää ja se on välttämätöntä. Mutta tuoko se myös kilpailuetua? Näkyykö vastuullisuus niin sanotusti viivan alla, Novitan omistajayrittäjä Daniela Yrjö-Koskinen?

”Uskon siihen lujasti. Vastuullisuus voi olla merkittäväkin kilpailuedun lähde sellaisille yrityksille, jotka panostavat etupainotteisesti ja kunnianhimoisesti omiin ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksiin. ”

”Työmarkkinat ovat tästä hyvä esimerkki. Parhaat osaajat haluavat löytää sellaisen työnantajan, jonka arvojen ja tekojen takana he voivat seisoa. Tämä pätee niin työuran alussa oleviin nuoriin kuin pidemmälle ehtineisiin ammattilaisiin sekä johdon avainhenkilöihin”.

Yhtä tärkeää on, että vastuullisuus auttaa erottautumaan asiakkaiden silmissä. Tämä koskee myös B2B-markkinaa, Oilonin toimitusjohtaja Tero Tulokas muistuttaa:

”Yrityksillä on kasvava paine huolehtia toimitusketjun laadusta kokonaisuutena. Siksi erityisesti isot yritykset asettavat usein vastuullisuuteen liittyviä minimivaatimuksia, jotka alihankkijoiden on täytettävä päästäkseen edes jättämään tarjousta. Oilon on onnistunut voittamaan kauppoja siten, että erotuimme tasaväkisessä kilpailussa vastuullisuuden raportoinnilla ja mittareilla”.

Trendi näkyy myös OP:n tekemässä tutkimuksessa, jonka mukaan yli 40 prosenttia suuryrityksistä on jo päätynyt vaihtamaan alihankkijaa, koska vastuullisuusvaatimukset ovat kiristyneet. Tämä avaa uusia mahdollisia niille pk-yrityksille, joilla vastuullisuusasiat ovat kunnossa.

Suomalainen ”perustaso” voi olla kansainvälistä etulinjaa

Rukakeskuksen omistajayrittäjä Ville Aho

Mutta onko suomalaisesta vastuullisuudesta kansainvälisen tason kilpailuvaltiksi? Rukakeskus Oy:n omistajayrittäjä Ville Ahon kanta on kirkas:

”Väitän, että esimerkiksi suomalaisen matkailu- ja palveluliiketoiminnan perustaso on niin korkea, että emme aina osaa edes itse tiedostaa sen edelläkävijyyttä”.

”Siihen havahtuu kuitenkin nopeasti, kun kuuntelee meidän ulkomaisia kumppaneita ja asiakkaita Rukalla. He ovat ällistyneitä siitä, miten pitkällä jokapäiväiset ympäristöhuolellisuuden, kierrätyksen ja materiaalitehokkuuden prosessit Suomessa ovat. Miten ihmeessä te ette tee tästä isompaa numeroa, meiltä kysytään.”

Yritysten kannattaa myös hyödyntää Suomen vahvaa maabrändiä, muistuttaa Daniela Yrjö-Koskinen:

”On aikamoinen saavutus, että Suomi on yltänyt jo kolmatta kertaa ykkössijalle arvostetussa SDG Index -vertailussa, joka mittaa maiden edistymistä YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa.”

Vaatimattomuus ei kaunista

Oilonin toimitusjohtaja Tero Tulokas

Kilpailuetua on saatavilla vasta silloin, jos oman vastuullisuuden teot ja tulokset pystyy tekemään näkyviksi. Tästä Tero Tulokkaalla on omakohtaista kokemusta:

”Koronan aikana saimme vakavaa palautetta pariltakin tärkeältä sidosryhmältä: kuulemma Oilonin vastuullisuustyön todellisuus on paljon edistyksellisempää ja mielenkiintoisempaa kuin se mielikuva, jonka saattoi nettisivujen ja markkinoinnin perusteella saada. ”

”Tämä pysäytti – meidän julkikuva oli jäänyt jälkeen vastuullisuustyön kehitysvaiheesta. Sen jälkeen otimme ihan eri otteen viestintään ja läpinäkyvyyteen. Oilonin kiinnostavuus on noussut uudelle tasolle niin potentiaalisten työntekijöiden kuin asiakkaiden silmissä. Aktiivinen viestintä on vaikuttanut suoraan esimerkiksi myyntiliidien määrään.”

Viestinnän olennainen lähtökohta on tietysti uskottavuus ja faktapohjaisuus:

”Kaikelle vastuullisuusviestinnälle pitää olla katetta. Järjestys on tärkeä: ensin tehdään ja sitten viestitään”, korostaa Ville Aho.

Pankkia kiinnostaa asiakkaittensa vastuullisuus

Tero Tulokkaan kokemuksen mukaan vastuullisuus heijastuu jo nyt rahoituksen saatavuuteen ja hintaan:

”Omat rahoittajamme ovat viestineet aivan suoraan, että rahoituksen riippuu myös vastuullisuuden tasosta. Siksi olemme käsitelleet heidän kanssaan hyvin läpinäkyvästi Oilonin ympäristöjohtamista ja muuta kestävyyttä. Palaute on ollut hyvää ja rahoittajien luottamus meidän liiketoiminnan näkymiin on sen myötä vain entisestään vahvistunut.”

Myös Ville Aho uskoo, että vastuullisuudesta tulee yhä tärkeämpi puheenaihe rahoittajien kanssa.

”Ensimmäisen kerran jo kolme vuotta sitten pankki halusi meiltä varsin yksityiskohtaista selontekoa siitä, miten ympäristöasioita Rukakeskuksessa johdetaan. Ja kyllä – ekologiset valinnat ovat vaikuttaneet myös rahoituksen hintaan.”

Vastuullisuuden mittareihin kannattaa tutustua

EK:n pk-vastuullisuusbarometri kertoo, että vasta puolet 10–250 hengen yrityksissä on asettanut vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita. Toisaalta vastuullisuuden johtaminen oli sitä pidemmälle, mitä kasvuhakuisemmasta yrityksestä oli kyse.

Oilon on ottanut ilmastotyössään käyttöön Science Based Targets -nimisen työkalun, kertoo Tero Tulokas:

”Vertailimme eri mittausjärjestelmiä ja etsimme parasta tapaa raportoida päästöjä luotettavasti ja läpinäkyvästi. Science Based Targets tuntui yksinkertaisimmalta ja kohtuuhintaisimmalta menetelmältä. Siinä datan keruu on verrattain suoraviivaista tuottaa. SBT myös ohjaa fiksusti tunnistamaan olennaisimmat kohteet, joihin päästövähennysten huomio kannattaa seuraavaksi kohdentaa. Järjestelmään on myös sisällytetty pk-yrityksiä koskevia helpotuksia. Uskon, että tämä on Oilonille myös hyvä tapa erottautua kilpailussa.”

Tärkeintä on päästä alkuun

Vastuullisuus ei ole hetkellinen muoti-ilmiö, vaan kyseessä on globaalin talouden isoimpia megatrendejä. Se ei katoa minnekään, vaan päinvastoin vahvistuu ja valtavirtaistuu. Positiivista on, että suomalainen elinkeinoelämä on erinomaisesti kiinni kehityksen etulinjassa tai vähintään sen tuntumassa. Siksi junaan kannattaa nousta viimeistään nyt.

Kaikki kolme yritysjohtajaa myöntävät, että resurssien niukkuus on pienessä ja keskisuuressakin yrityksessä kiistaton haaste vastuullisuustyölle. Varsinkin liikkeellelähtövaiheessa on varauduttava siihen, että se vaatii merkittävällä tavalla ylimmän johdon aikaa ja huomiota. Siitä eteenpäin olisi tärkeää löytää organisaatiosta yksi soihdunkantaja, joka edes osa-aikaisesti voisi omistautua vastuullisuudelle. Ja sitten koko organisaatio pitää sitouttaa vastuullisuutta toteuttamaan.

Daniela Yrjö-Koskinen suosittaa käytännönläheistä etenemistä, vaihe kerrallaan:

”On täysin sallittua ja suositeltavaakin aloittaa niistä vastuullisuuden osa-alueista, jotka ovat oman yrityksen kannalta olennaisimpia. Tärkeintä on päästä työssä alkuun: kartoittaa ensin nykytila, valita prioriteetit, asettaa tavoitteet ja mittarit, laatia vaiheittainen toimintasuunnitelma – ja sen jälkeen ryhtyä toimeen sekä muistaa myös seuranta ja viestiminen.”

Pk-vastuullisuustyöryhmän tärppejä:

  1. Vastuullisuus kääntyy kilpailueduksi vain silloin, kun siitä viestii asiakkaille ja kun sen voi luotettavasti todentaa. Älä siis pidä kynttilää vakan alla!
  2. Vastuullisuusväittämille pitää olla katetta. Ensin teot, sitten viestintä!
  3. Varmista ylimmän johdon sitoutuminen. Löydä sen jälkeen yksi soihdunkantaja, joka omistautuu vastuullisuustyölle edes osa-aikaisesti. Jalkauta vastuullisuus koko organisaatioon.
  4. Vastuullisuus lähtee strategiasta, mutta se on ennen kaikkea käytännönläheistä etenemistä vaihe kerrallaan. Kartoita ensin nykytila ja tunnista yrityksen isoimmat negatiiviset ja positiiviset vaikutukset ympäristöön, ihmisiin, talouteen ja yhteiskuntaan. Aseta tavoitteet ja mittarit. Laadi toimintasuunnitelma ja aloita sen toteutus.
  5. Tee rekrytointiprosessissa näkyväksi arvot, vastuullisuuteen sitoutuminen sekä sen näkyminen arjen työssä ja johtamisessa.
  6. Tiedosta, että suomalainen ”hyvä perustaso” voi olla kansainvälisessä vertailussa todella kovan tason edelläkävijyyttä. Mieti tyypillistä ulkomaisia verrokkiyrityksiäsi – kuinka moni niistä on laskenut hiilijalanjäljen?
  7. Sijoittajat ja rahoittajat seuraavat yhä tarkemmin omien portfolioidensa kestävyyttä. Varaudu etupainotteisesti siihen vaiheeseen, kun oma pankki kiinnostuu hiilijalanjäljestäsi tai muusta vastuullisuuden johtamisesta.
  8. Vastuullisuus vaatii panostuksia kuten mikä tahansa kehitystyö. Se voi tuoda myös merkittäviä säästöjä, kun käytetään vähemmän energiaa tai kierrätetään materiaaleja. Puhumattakaan kilpailuedusta, joka voi auttaa pärjäämään tarjouskilpailuissa tai rekrytoinneissa.

Lue lisää:

Daniela Yrjö-Koskinen, Ville Aho ja Tero Tulokas olivat yhdessä vastuullisuusasiantuntija Elina Sonnisen kanssa äänessä myös EK:n webinaarissa 29.11. ”Kilpailuetua vastuullisuudesta – pk-yritykset jakavat kokemuksiaan”. Katso webinaaritallenne (1 h).

Faktapaketti pk-sektorin vastuullisuudesta: vaikutukset kilpailukykyyn, keskeiset trendit, tuoreimmat tutkimustulokset ja EU-lainsäädäntö.

EU valmistelee vastuullisuutta koskevaa uutta sääntelyä laajalla rintamalla. Tutustu EU-yritysvastuulain viimeisimpiin käänteisiin sekä lue tiivistelmä muista keskeisistä EU-lakialoitteista.