Yrityskysely: Työllistämisaikomuksissa merkkejä kasvukäänteestä

28.06.2024

Monet yritykset ovat joutuneet vähentämään henkilöstöään edellisen 12 kuukauden aikana. Rekrytointeja on silti ollut hieman enemmän kuin lomautuksia ja irtisanomisia. Seuraavalle 12 kuukaudelle yritykset ennakoivat hienoista työllisyyden kasvua. Tiedot käyvät ilmi EK:n yrityskyselystä, johon vastasi yli 900 työnantajayritystä.

28 prosenttia työnantajayrityksistä on tehnyt uusia rekrytointeja ja 25 prosenttia joutunut vähentämään henkilöstöään edellisen 12 kuukauden aikana (saldoluku +3). Kaupan alalla ja palvelusektorilla rekrytoinnit ovat eniten plussalla verrattuna lomautuksiin ja irtisanomisiin (saldoluvut +14 ja +13). Rakennusalalla työllisyystilanne on ollut vaikein (saldoluku -28).

EK:n johtavan asiantuntijan Jari Huovisen mukaan talouden turbulenssi on johtanut tilanteeseen, jossa samat yritykset ovat tehneet vuoden aikana niin lomautuksia kuin uusia rekrytointejakin.

”Valitettavasti lomautukset ja irtisanomiset saavat yleensä enemmän huomiota ja monille on voinut syntyä käsitys siitä, että uudet rekrytoinnit olisivat totaalisesti jäissä. Todellisuudessa rekrytointeja tehdään jatkuvasti ja työllistämisaikomukset varsinkin kookkaammissa pk-yrityksissä ovat jo selvästi plusmerkkisiä.”

Näköpiirissä on toivoa paremmasta. Yli 50 henkilön yrityksissä niin rekrytointi- kuin lomautusaikomuksia esiintyy paljon, mutta ensiksi mainitut ovat selkeästi yleisempiä (saldoluku +26). Alle 10 henkilön mikroyrityksissä näkymät seuraavalle 12 kuukaudelle ovat maltillisempia, mutta niissäkin uusia rekrytointeja ennakoidaan useammin kuin henkilöstön vähennyksiä (saldoluku +6).

Yrityskysely toteutettiin toukokuussa 2024 ja siihen osallistui 922 työnantajayritystä. Aineiston analyyseissä hyödynnettiin päätoimialojen ja yrityskoon mukaan laskettuja painokertoimia, jolloin tulokset ovat yleistettävissä suuntaa-antavasti työnantajayritysten perusjoukkoon.

Tutustu tuloksiin infografiikkana

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Jari Huovinen, puh. 040 861 4582