EK International Business Network

EK International Business Network (IBN)

EK:ssa toimiva International Business Network IBN tarjoaa foorumin, jolla eri puolilta maailmaa Suomeen rekrytoidut ammattilaiset pääsevät käsittelemään EK:n kanssa Suomen talous- ja elinkeinopolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä. Haemme yhdessä keinoja siihen, kuinka tehdä Suomesta kansainvälisempi ja miten vauhdittaa kansainvälistä liiketoimintaa.

EK:n International Business Network (IBN) kokoaa yhteen Suomeen muuttaneita ulkomaalaistaustaisia elinkeinoelämän ammattilaisia. IBN tarjoaa jäsenilleen foorumin vaikuttamiselle, verkostoitumiselle ja muiden kansainvälisten ammattilaisten tapaamiselle.

Puheenjohtajuus ja johtoryhmä

IBN:n puheenjohtajana toimii Siamäk Naghian, Genelec Oy:n toimitusjohtaja. Kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittava johtoryhmä koostuu kansainvälisistä yritysedustajista ja hallinnon edustajista.

Osallistuminen ja liittyminen

IBN kutsuu kaikkia Suomeen muuttaneita kansainvälisiä ammattilaisia ja yritysjohtajia liittymään mukaan verkostoon tai vinkkaamaan siitä eteenpäin omissa yrityksissään. Tämä tarjoaa erinomaisen tilaisuuden laajentaa verkostoja ja vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kansainvälistymiseen

Toiminnan tavoitteet

  • Vahvistetaan Suomen vetovoimaa ulkomaisten yritysten, osaajien ja investointien kohdemaana. Vaikutetaan tätä koskevaan politiikan päätöksentekoon.
  • luodaan ja ylläpidetään vuoropuhelua Suomessa asuvien kv-osaajien ja kv-yritysjohtajien sekä suomalaisten poliitikkojen ja päättäjien välillä
Liity jäseneksi

EK International Business Network (IBN)

The International Business Network provides a platform for expatriate professionals to discuss Finland’s economic and business policy issues with EK. Together, we explore ways to make Finland more international and boost international business activities.

EK’s International Business Network (IBN) is a network that brings together international business professionals who live and work in Finland. IBN provides its members with a forum for influencing, networking and meeting other international professionals. The leading business organisation Finnish Industries EK is responsible for organizing the network and its activities.

Chairmanship and Advisory Board

IBN is chaired by Siamäk Naghian, Managing Director of Genelec Oy. The Advisory Board, which is elected for two years at a time, consists of international business representatives and representatives of administration. The Advisory Board acts as an advisory body of the Confederation of Finnish Industries but is not an official body.

Participation and joining

IBN invites all international business professionals to join the network. We ask that you forward this invitation in your organizations as well. This provides an excellent opportunity to expand networks and influence the development of Finnish business life from an international perspective.

Our goals

  • Making Finland a more attractive location for foreign professionals, companies and investments. Influencing political decision making which can make Finland more international.
  • Providing a networking platform for expats living in Finland. Connecting  them with key people in Finnish politics and business life.
Join the IBN network
Lisätietoja/ Further information

Tuomas Ylitalo

Asiantuntija

050 526 8219

Yrittäjyys ja kansainvälinen kauppa: Yrittäjyys

Mikko Räsänen

Asiantuntija

040 722 4100

Työelämä: Työvoima- ja maahanmuuttopolitiikka Osaava työvoima -valiokunta