Tuotanto

Suomen talouskehitys on vaihdellut suuresti viime vuosikymmeninä.