Suomi jatkaa ykkösenä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden SDG-vertailussa

26.06.2024

Suomi on yltänyt jo neljättä kertaa ykkössijalle kansainvälisessä vertailussa, joka mittaa maiden etenemistä YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa. SDG Indexin kaltaiset ranking-tulokset tukevat suomalaisyritysten profiloitumista maailmalla kestävän kehityksen edelläkävijöinä.

YK:n alainen Sustainable Development Solutions Network on julkaissut raportin, joka sijoittaa maat järjestykseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals) suhteen.

Suomi ja muut Pohjoismaat ovat vertailussa kärjessä selkeinä edelläkävijöinä SDG-tavoitteiden saavuttamisessa. BRICS-maat osoittavat vahvaa edistymistä, mutta köyhimmät ja haavoittuvimmat maat jäävät selvästi jälkeen.

Maailman mittakaavassa yksikään kestävän kehityksen 17 tavoitteesta ei ole toteutumassa vuoteen 2030 mennessä, ja vain arviolta 16 prosenttia SDG-alatavoitteista etenee. Loput 84 prosenttia alatavoitteista osoittavat hidasta tai negatiivista kehitystä.

Tulokset alleviivaavat entisestään kestävän liiketoiminnan merkitystä, korostaa EK:n avustava asiantuntija Alex Tuominen:

”Suomalaisyrityksillä on tarjottavanaan paljon avaimia siihen, että yhteiskunnat ja taloudet pääsevät kiinni sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kehitykseen. Esimerkiksi puhtaiden ympäristöteknologioiden osalta Suomella on valtavasti vientipotentiaalia, jolla muut maat voivat vähentää päästöjään ja edetä ympäristötavoitteissaan. Tällöin voidaan puhua positiivisessa mielessä Suomen hiilikädenjäljestä. Markkinat siirtyvät globaalisti kohti puhtaita ratkaisuja sääntelyn, teknologioiden kehityksen sekä kuluttajien vaatimusten toimesta. Tähän markkinamahdollisuuteen suomalaisen pk-sektorin on syytä tarttua – osaamista kyllä löytyy.”

SDG-indexin kaltaiset vertailutulokset puolestaan vahvistavat Suomen maabrändiä kestävän kehityksen vahvana osaajana. Siitä ei ole ainakaan haittaa, kun yrityksemme hakevat uusia markkinoita maailmalta, Alex Tuominen huomauttaa.

”Suomalaisten yritysten vahvalla vastuullisuusprofiililla on myös muita konkreettisia etuja, joilla on suoria tai epäsuoria taloudellisia vaikutuksia yritysten liiketoimintaan. Näitä ovat esimerkiksi rahoituksen saatavuus ja hinta, toimitusketjuihin pääsy ja niissä mukanaolo, työvoiman saatavuus, kuluttajien odotuksiin ja kysyntään vastaaminen sekä näiden tekijöiden heijastuminen yrityksen markkina-arvoon.”

YK:n alainen Global Compact kirittää yrityksiä vauhdittamaan SDG-tavoitteiden toteutumista Forward Faster -aloitteella. Se kannustaa yrityksiä kunnianhimoisiin ja konkreettisiin tekoihin erityisesti 5 osa-alueella: sukupuolten tasa-arvon edistäminen, ilmastotoimet, elämiseen riittävä palkka, vesiresilienssi ja kestävä rahoitus.