Mitä tarkoittaa sosiaalinen vastuullisuus?

15.12.2023

Yrityksen sosiaalinen vastuullisuus tarkoittaa yrityksen suhdetta ihmisiin ja yhteiskuntaan. Yrityksen vaikutuspiirissä oleviin sidosryhmiin voi kuulua esimerkiksi oma henkilöstö, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja paikallisyhteisöt. Pohjan sosiaaliselle vastuullisuudelle asettavat ihmisoikeudet. Teema liittyy keskeisesti niin työhyvinvointiin, työehtoihin, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, monimuotoiseen henkilöstöön kuin osallistavaan työkulttuuriin.

Sosiaalisesti vastuullinen yritys on houkutteleva työnantaja. Parhaat osaajat hakeutuvat yrityksiin, joiden arvomaailman he jakavat ja joiden toiminta on läpinäkyvää. Vastuullisen työnantajan maine on tehokas keino houkutella parhaita osaajia, saada rekrytoinnit onnistumaan sekä sitouttaa henkilöstöä ja vahvistaa työtyytyväisyyttä.

Sosiaalinen vastuullisuus voi ilmetä esimerkiksi yrityksen eettisinä toimintaperiaatteina, työturvallisuuden ja -terveyden käytännöissä sekä henkilöstön osaamisen kehittämisessä.