Venäjän vastaisten pakotteiden kiertämiseen puututtava kovemmalla kädellä

18.12.2023

EK vaatii tiukempaa puuttumista Venäjä-pakotteiden kiertämiseen kolmansien maiden kautta. EU:n pakotepolitiikasta löytyy tähän keinoja, kunhan ne toimeenpannaan tehokkaasti ja yhteistyötä G7-maiden kanssa tiivistämällä. Myös Suomen itärajan kauttakulkuliikenteen pakotekiertoyrityksiin tulee kiinnittää erityishuomiota rajan mahdollisesti avautuessa varmistamalla tullin riittävät resurssit ja toimintaedellytykset.

Venäjä-pakotteiden kiertäminen EU-alueella on rikos. Siihen liittyvät toimet tulee pyrkiä pysäyttämään sekä maailmalla että Suomen itärajalla. Vaikka Suomen oma Venäjän-kauppa on minimissään, olemme rajan ollessa auki edelleen kauttakulkumaa, jonka kautta pakotteita pyritään kiertämään.

EU:n viimeaikaiset pakotelinjaukset sisältävät keinot puuttua väärinkäytöksiin siten, että EU:n pakotelistalle asetetaan myös kolmansissa maissa pakotteita ja vientikieltoja rikkovat yritykset. Näitä rangaistustoimia ei kuitenkaan ole vielä toimeenpantu.

”Toivomme, että EU puuttuisi päättäväisesti ja systemaattisesti Venäjään kohdistettujen pakotteiden kiertämiseen sekä niitä tarkoituksellisesti rikkovien yritysten toimintaan. Vain tätä kautta syntyy taloudellinen pelote noudattaa lännen pakotteita ja vientikieltoja. Toteutuakseen tämä vaatii yhtenäistä rintamaa niin valvonnan kuin toimeenpanonkin osalta. Tarvitaan aiempaa tiiviimpää yhteistyötä EU:n, Yhdysvaltain ja G7-maiden välillä”, toteaa Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtaja Petri Vuorio.

Suomalaisyrityksiltä tarvitaan valppautta

Kolmansien maiden kautta tapahtuvan pakotekierron kasvaessa EK kehottaa suomalaisyrityksiä varmistumaan nyt erityisellä huolellisuudella omista asiakkaistaan ja myös tuotteittensa loppukäyttäjistä kaikkialla maailmassa. On myös tärkeää dokumentoida nämä asiakkaiden tunnistustoimet mahdollisten väärinkäytösten varalle.

Syksyn arvion mukaan 95 prosenttia itärajan ylittäneestä tavaraliikenteestä on ollut kauttakulkuvientiä Suomen kautta. Suomalaisyritysten oma vienti Venäjälle on painunut minimaaliselle tasolle pakotteista ja vientikielloista sekä ennen kaikkea yritysten omaehtoisista päätöksistä johtuen. Kuitenkin myös Suomen kautta pyritään aktiivisesti kiertämään pakotteita. Samalla eritoten kauttakulkuvientiin liittyvät pakotteiden kiertoyritykset työllistävät merkittävästi Suomen tullia.

”Suomen elinkeinoelämä seisoo vahvasti EU:n pakotelinjan takana. Jotta pakotteiden kiertämiseen pystytään tehokkaasti puuttumaan, on olennaisen tärkeää varmistaa Suomen tullin toimintakyky ja riittävät resurssit”, muistuttaa Petri Vuorio.

Maksutonta pakotetietoa yrityksille

EK on ollut mukana toteuttamassa ulkoministeriön julkaisemaa verkkokurssia pakotteista. Kurssilla käydään läpi pakotejärjestelmien ja -lainsäädännön perusteet sekä esitellään myös Venäjä-pakotteiden erityispiirteitä:
Verkkokurssi pakotteista

Ulkoministeriö on julkaissut aiheesta myös kirjallisen ohjeen:
Ohje pakotteista