Hannu Ylänen: EU tarvitsee yhteisen yritysvastuulain

07.02.2024

EK kannattaa EU-tason yritysvastuulain säätämistä. Toivomme, että haastavimmista asioista kyettäisiin vielä neuvottelemaan ja laadukkaan lopputuloksen eteen tehtäisiin kaikki voitava, kirjoittaa EK:n johtava asiantuntija Hannu Ylänen.

EU:n yritysvastuudirektiivi on neuvotteluiden loppusuoralla ja keskustelu sen ympärillä on kiihtynyt. On esitetty huolia hankkeen kaatumisesta ja Suomen kannoista.

EU tarvitsee yhteisen yritysvastuualain. EK on vaikuttanut aktiivisesti yritysvastuudirektiivin valmisteluun koko prosessin ajan ja EU-tason neuvotteluissa on saavutettu paljon hyvää.

Valitettavasti viime vuoden loppupuolella laadukas valmistelu otti takapakkia ja Suomelle ongelmalliset kysymykset koskien vahingonkorvausten ryhmäkannetta ja todisteiden esittämisvelvollisuutta tulivat osaksi neuvottelutulosta. Poliittisen sovun pohjana oleva direktiivin ns. kompromissiteksti jäi epäselväksi ja siihen otettiin edellä mainitut lisäykset, jotka ovat monen muunkin jäsenvaltion oikeusjärjestyksen kannalta erittäin ongelmallisia. On siis vielä auki, saako loppuratkaisu jäsenvaltioilta riittävän tuen.

EK kannattaa EU-tason yritysvastuulain säätämistä. Toivomme kuitenkin, että haastavimmista asioista kyettäisiin vielä neuvottelemaan ja laadukkaan lainvalmistelun eteen tehtäisiin se, mitä tehtävissä on. Direktiivin kompromissitekstiin otetut ryhmäkanne-elementti ja yrityksille sälytetty todisteiden esittämisvelvollisuus ovat myös EK:lle erittäin ongelmallisia.

Ei ole kenenkään intressissä, että kiire poliittisen sovun aikaansaamisessa vaarantaa koko direktiivin ja sen myötä EU-tasoisen yritysvastuulain luomisen edellytykset. Mahdollisuuksia on, mutta poliittista tahtoa tarvitaan.

Myös isommassa kuvassa EK kannattaa vahvasti EU:n ilmastotavoitteita sekä vihreän kasvun ja yritysten vastuullisuuden edistämistä. Olemme viime vuosien ajan tehneet paljon töitä vastuullisuuteen, ilmastoon ja ympäristöön liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi. On sekä suomalaisten että eurooppalaisten yritysten etu, että kykenemme luomaan EU-tasoisia yhteisiä, selkeitä ja toimivia velvoitteita ja pelisääntöjä ihmisoikeuksien, ympäristön ja ilmaston suojelemiseksi. Niitä tarvitaan myös yritysten kilpailukyvyn, oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisen toimintaympäristön takaamiseksi niin Euroopassa kuin globaalilla tasolla.

Useat suomalaiset yritykset ovat jo kansainvälisesti kärkisijoilla vastuullisuustoimintojensa osalta. Tästä kilpailuedusta on pidettävä huolta. Siksi onkin tärkeää saada aikaan selkeä ja toteuttamiskelpoinen EU:n yhteinen yritysvastuudirektiivi sen sijaan, että meillä olisi 27 erilaista kansallista yritysvastuulakia.