EU:n ilmastotavoitteet 2040: Suomen vihreät investoinnit tarvitsevat vetoapua Euroopasta

13.11.2023

EU:n on tavoiteltava kunnianhimoisia päästövähennyksiä siten, että vihreän talouden kilpailukyky huomioidaan nykyistä vahvemmin. Suomi tarvitsee EU:sta vetoapua siihen, että vihreään siirtymään liittyvät investointiaikeet saataisiin liikkeelle.

EU:ssa valmistaudutaan ilmastopolitiikan seuraavaan vaiheeseen: komissio antaa ensi keväänä ehdotuksensa EU:n uudesta ilmastotavoitteesta vuodelle 2040. Samalla avautuu mahdollisuus uudistaa EU:n energia- ja ilmastopolitiikan keskeisiä työkaluja ja periaatteita kaudelle 2030–2040.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on julkistanut tänään vuoteen 2040 tähtäävät ilmastokantansa yhdessä pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa. EK:n mukaan vihreän siirtymän onnistuminen edellyttää, että ilmastotoimet voidaan toteuttaa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Siksi EU:ssa tulisi asettaa vuodelle 2040 vain yksi sitova ilmastotavoite, joka olisi kasvihuonekaasupäästöjen nettovähennys. Tämä vähennysprosentti pitäisi asettaa vähintäänkin lineaariselle janalle vuodesta 2030 vuoteen 2050.

Toimitusjohtaja Jyri Häkämies:

”On sekä ilmaston että suomalaisten yritysten etu, että EU jatkaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja saavuttaa vuoden 2050 hiilineutraalisuustavoitteen. Samalla on nyt taantuman oloissa huolehdittava aiempaa vahvemmin siitä, että vihreä siirtymä vahvistaa EU:n talouskasvua ja kansainvälistä kilpailukykyä.”

”Ilmastonmuutoksen hillintä on nähtävä EU:ssa kasvun ajurina. Euroopasta on tehtävä johtava ratkaisuntarjoaja, joka auttaa maailman maita onnistumaan energiakäänteessä. Suomen on oltava tämän vientitoiminnan etulinjassa.”

”EU:n ilmastopolitiikalla ja sen konkreettisilla ohjauskeinoilla on iso vaikutus Suomen kykyyn houkutella vihreitä investointeja. Meillä on varhaisen vaiheen investointiaikomuksia jo yli 200 miljardin euron edestä: nyt tarvitsemme EU-lainsäädännöstä vetoapua sille, että mahdollisimman suuri osa niistä pääsisi etenemään ja toteutumaan. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan myös viisasta kilpailupolitiikkaa ja sisämarkkinoiden tasaista pelikenttää.”

EK:n täsmäehdotuksia EU:n ilmastopolitiikan uudistamiseksi 2030 – 2040

  1. EU:lle vain yksi sitova ilmastotavoite vuoteen 2040: kasvihuonekaasupäästöjen nettovähennys, joka kattaa sekä päästövähennykset että päästönielut. Vähennysprosentti on syytä asettaa vähintäänkin lineaariselle janalle vuodesta 2030 vuoteen 2050.
  2. Yhteiskunnan sähköistäminen on välttämätöntä fossiilienergiasta eroon pääsemiseksi. Siksi ydinvoimaa on kohdeltava uusiutuvan energian rinnalla yhtenä vähäpäästöisenä energiamuotona.
  3. EU-sääntelyn on mahdollistettava kaikkien uusien ilmastoteknologioiden käyttöönotto. Suomen kannalta tällaisia keinoja ovat esimerkiksi tekniset nielut eli hiilidioksidin talteenotto, varastointi ja uudelleenkäyttö.
  4. Vihreä siirtymä moninkertaistaa puhtaan sähkön käytön. Siksi EU:n energiankulutuksen vähennystavoite tulee kohdistaa vain fossiiliseen energiaan tai tavoite tulee muuntaa energiatehokkuutta edistämään.
  5. Suomen vapaaehtoisista energiatehokkuussopimuksista on saatu erinomaisia tuloksia jo yli 20 vuoden ajan ja EU:n on sallittava niiden jatko vuoden 2030 jälkeenkin.

Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin elinkeinoelämän järjestöjen yhteiset viestit EU-päättäjille:
2040 Climate Target: Why the EU must Maintain Climate Leadership