Jyri Häkämies: Luontotietoisuus herännyt – kiire jo on

Muun muassa sir Richard Attenboroughn luontodokumentit ovat havahduttaneet meidät huomaamaan, kuinka riippuvaisia luonnon ekosysteemistä olemme, ja kuinka dramaattisia seurauksia tämän riippuvuuden rikkomisesta seuraa – meille kaikille ja myös yrityksille.

Ymmärrys luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä on noussut viime vuosien aikana ilmastonmuutoksen rinnalle vakavana hyvinvointia ja taloutta uhkaavana ilmiönä. Maailman talousfoorumi WEF:n mukaan puolet maailman bruttokansantuotteesta on vahvasti riippuvaista luonnosta ja tietenkin kaikki bruttokansantuote jollain tapaa, sillä aineettomia hyödykkeitä ei juurikaan esiinny. Luonto tuottaa ruoan, jota syömme, puhtaan ilman ja veden sekä auttaa sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Luonnosta myös saamme teollisuuden raaka-aineita. Jos luonto menettää kykynsä tuottaa näitä hyödykkeitä, taloutemme sakkaa ja lopulta elinolomme ovat uhattuina.

Tällä hetkellä luontokato etenee huolestuttavaa tahtia, mutta vielä ei ole liian myöhäistä toimia. Suojelualueista puhutaan paljon, mutta koska emme voi suojella koko maailmaa, on tärkeää vahvistaa luontoa ihmisten käyttämillä alueilla. Tässä elinkeinoelämällä on keskeinen rooli.

EK ja sen jäsenliitot ovat olleet etujoukoissa edistämässä tarpeellisia ilmastotoimia ja ilmastopolitiikkaa. Nyt olemme tarttuneet myös luontokadon pysäyttämiseen. EK linjasi jo vuonna 2022, että elinkeinoelämä on valmis toimiin luontokadon hillitsemiseksi. Voimme hyödyntää monia ilmastotoimien oppeja luontokadon hillinnässä. Esimerkkinä ovat luonnon monimuotoisuuden tiekartat, joita useat eri toimialat ovat tehneet tai ovat tekemässä. Näistä kuulemme enemmän EK:n Luonnon monimuotoisuus ja elinkeinoelämä -tilaisuudessa 22.5.

Luonnon monimuotoisuus on erittäin ajankohtainen kysymys myös EU-vaaleissa. Siinä missä EU:n tulee jatkossakin toimia ilmastotoimien edelläkävijänä kilpailukykynsä vuoksi, on sen yhä ponnekkaammin tartuttava luontokadon pysäyttämiseen. Suomalaisen elinkeinoelämän tulee aktiivisesti tehdä ehdotuksia EU:n tulevan Green Dealin sisällöksi.