Työntekijöiden ansiokehitys vaihteli aloittain

23.05.2017

Teollisuuden työntekijöiden säännöllisen työajan tuntiansio nousi keskimäärin 0,3 prosenttia vuodessa, kertovat EK:n palkkatilastot viimeiseltä vuosineljännekseltä 2016. Kun vaihtuvuuden vaikutus poistetaan tilastosta, oli ansioiden nousu keskimäärin 1,2 prosenttia.

Ansiokehitykseen vaikuttivat sekä työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset että yrityskohtaiset korotukset ja rakennemuutokset. Suurin osa EK:n aloista oli tilastojaksolla ns. Työllisyys- ja kasvusopimuksen korotusten piirissä. Teollisuudessa keskimääräinen sopimuskorotus oli 0,4 prosenttia ja rakentamisessa 0,6 prosenttia.

Muutokset henkilöstö- ja yritysrakenteessa vaikuttivat ansiokehitykseen voimakkaasti joillain aloilla. Teollisuudessa rakennemuutokset hidastivat ansiokehitystä toisin kuin rakentamisessa, jossa ansiot nousivat keskimäärin 2,2 prosenttia. Autoliikenteessä työntekijöiden keskiansio nousi keskimäärin 0,8 prosenttia ja kiinteistöpalvelualalla 3,2 prosenttia.

Työntekijöiden keskimääräinen säännöllisen työajan tuntiansio oli loka-joulukuussa 2016 teollisuudessa 17,17, rakentamisessa 17,93 ja autoliikenteessä 16,09 euroa. Säännöllisen työajan ansio sisältää aika-, urakka- ja palkkiopalkkojen lisäksi vuorotyö- ja olosuhdelisät mutta ei yli- ja sunnuntaityökorotuksia eikä tulospalkkiota. Tulospalkkioita sai 37 prosenttia teollisuuden työntekijöistä vuonna 2016.

EK:n tuntipalkkatilastoa varten kerättiin tiedot lähes 200 000:sta EK:n jäsenyrityksissä työskentelevästä henkilöstä. Tuntipalkkatilastoon kuuluvat teollisuuden ja rakentamisen työntekijät sekä eräiden kuljetus- ja palvelualojen työntekijät. EK:n palkkatilaston aineisto sisältyy myös Tilastokeskuksen laatimaan Suomen viralliseen palkkatilastoon.