Kuukausiansiot nousivat keskimäärin lähes neljä prosenttia

30.04.2024

Säännöllisen työajan kuukausiansiot nousivat EK:n jäsenyrityksissä syyskuusta 2022 syyskuuhun 2023 keskimäärin 3,8 %. Identtisten henkilöiden, jotka olivat tilastossa mukana jo edellisenä vuonna, keskiansiot nousivat useimmilla aloilla 4–6 %.

Teollisuuden toimihenkilöillä keskimääräinen ansiokehitys oli 3,4 %, teollisuuden ylemmillä toimihenkilöillä 3,0 % ja rakentamisen toimihenkilöillä 4,4 %. Myös palvelualoilla keskiansioiden nousu oli yleisesti kolmen ja viiden prosentin välillä. Ansiokehitykseen vaikuttivat eniten työehtosopimusten palkankorotukset, joissa myös oli alakohtaisia eroja.

Palkkaliukuma kasvoi

Sopimuskorotuksen ylittävä osuus ansiokehityksestä – niin sanottu palkkaliukuma – kasvoi jonkin verran keskeisillä toimialoilla edellisvuodesta. Liukuma oli sekä teollisuuden toimihenkilöillä että kaupan työntekijöillä noin puoli prosenttiyksikköä. Vuonna 2023 yrityksiin tuli suhteellisesti vähemmän uusia työntekijöitä, joiden palkka on tyypillisesti aluksi matalampi kuin vanhoilla työntekijöillä. Näin ollen vaihtuvuus ei hidastanut ansiokehitystä yhtä voimakkaasti edellisenä vuonna.

Identtisten henkilöiden ansiokehitys ripeää

Koska vaihtuvuus vaikuttaa tilastoituun ansiokehitykseen, on tärkeää tarkastella ansioiden muutosta myös identtisillä henkilöillä, jotka olivat mukana tilastossa sekä vuonna 2022 että 2023. Identtisten ansiokehitys oli teollisuuden toimihenkilöillä 4,8 % ja rakentamisen toimihenkilöillä 5,5 %. Kaupan työntekijöillä identtisten keskiansio nousi 4,5 % ja matkailu- ja ravintolapalveluiden työntekijöillä 5,0 %. Identtisten ansiokehitystä nopeuttaa jonkin verran myös urakehitykseen liittyvä palkkatason nousu.

Keskiansio reilut 4 200 euroa kuukaudessa ‒ tulospalkkiot pienenivät

EK:n jäsenyrityksissä säännöllisen työajan kuukausiansio oli syyskuussa 2023 keskimäärin 4230 euroa kuukaudessa. Mediaani eli keskimmäinen ansio oli 3834 euroa. Teollisuuden kaikkien toimihenkilöiden keskiansio oli 4 886 euroa kuukaudessa ja esimerkiksi kaupan alan koko henkilöstön keskiansio 3 559 euroa kuukaudessa.

Reilu kolmasosa kuukausipalkkatilastoon kuuluvista henkilöistä sai tulospalkkioita vuonna 2023. Tulospalkkioita saaneiden osuus pysyi useimmilla aloilla edellisvuoden tasolla. Keskimääräinen tulospalkkio niitä saaneilla oli 7,7 % kokonaisansioista, mikä on 0,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

EK:n kuukausipalkkatilastoa varten kerättiin tiedot yli 600 000:sta yksityisen sektorin palkansaajasta. Tiedot annetaan myös Tilastokeskukselle Suomen virallista palkkatilastoa varten.

Kuukausipalkkatilasto, syyskuu 2023