Henkilöstön vaihtuvuus vilkastui palvelualoilla ja teollisuuden toimihenkilöillä

31.10.2023

Henkilöstön kokonaisvaihtuvuutta kuvaava bruttovaihtuvuus oli vuonna 2022 teollisuuden työntekijöillä noin 16 % ja toimihenkilöillä noin 15 %. Rakentamisen työntekijöillä vaihtuvuus oli noin 21 % ja kaupan alalla noin 25 %.

Matkailu- ja ravintolapalveluissa, joka toipui edelleen pandemian aiheuttamasta suhdannekuopasta, vaihtuvuus oli noin 42 %. Suhteellisen korkeaa vaihtuvuus oli myös yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Henkilöstön bruttovaihtuvuus eräillä EK:n aloilla vuonna 2022

Päivitetty

Lähde: EK:n palkkatilastot

Bruttovaihtuvuus lisääntyi teollisuuden toimihenkilöillä kaksi %-yksikköä ja kaupan alalla kolme %-yksikköä edellisvuodesta. Eniten vaihtuvuus lisääntyi matkailu- ja ravintolapalveluissa, jossa nousua oli lähes seitsemän %-yksikköä. Teollisuuden ja rakentamisen työntekijöillä vaihtuvuus pysyi edellisen vuoden tasolla.

Vuonna 2020 henkilöstön vaihtuvuus tilapäisesti hidastui pandemiasta johtuen, mutta on sen jälkeen palautunut useimmilla aloilla pandemiaa edeltävälle tasolle tai sitä korkeammaksi.

Bruttovaih­tu­vuuden kehitys eräillä EK:n aloilla vuosina 2019-2022

Päivitetty

Lähde: EK:n palkkatilastot

Bruttovaihtuvuuden suuruuteen vaikuttavat sekä tulo- että lähtövaihtuvuus. Vuonna 2022 tulovaihtuvuus oli suurempaa kuin lähtövaihtuvuus teollisuuden toimihenkilöillä ja useimmilla palvelualoilla. Sen sijaan teollisuuden ja rakentamisen työntekijöillä lähteneiden määrä oli tulleiden määrää suurempi.

Henkilöstön tulo- ja lähtövaihtuvuus eräillä EK:n aloilla vuonna 2022

Päivitetty

Lähde: EK:n palkkatilastot