Tuntiansiot nousivat teollisuudessa keskimäärin 2,4 prosenttia vuodentakaisesta

21.06.2023

Teollisuuden työntekijöiden säännöllisen työajan tuntiansio nousi keskimäärin 2,4 prosenttia vuoden 2022 4. neljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta, kertoo EK:n tuore palkkatilasto. Kun vaihtuvuuden vaikutus poistetaan tilastosta, oli ansioiden nousu teollisuudessa keskimäärin 3,5 prosenttia.

Rakentamisessa tuntiansiot nousivat keskimäärin 2,5 prosenttia, ja vaihtuvuuden vaikutuksesta puhdistettu ansiokehitys oli 3,4 prosenttia.

Ansiokehitykseen vaikuttivat sekä työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset että yrityskohtaiset korotukset ja rakennemuutokset. Keskimääräinen sopimuskorotus oli tilastointijaksolla sekä teollisuudessa että rakentamisessa 2,0 prosenttia.

Palkkaliukuma kasvoi edellisvuodesta

Niin sanottu palkkaliukuma eli sopimuskorotuksen ylittävä osa ansiokehityksestä oli sekä teollisuudessa että rakentamisessa noin puoli prosenttiyksikköä. Identtisillä työntekijöillä, jotka olivat tilastossa mukana myös vuotta aiemmin, palkkaliukuma oli kuitenkin noin puolitoista prosenttiyksikköä.

Sopimusalakohtaisia eroja ansiokehitykseen aiheuttivat lähinnä rakennemuutokset tilastoaineistossa sekä muutokset perusansion päälle maksettavissa lisissä, joita ovat vuoro- ja olosuhdelisät sekä työajan tasaamislisät.

Yli- ja sunnuntaityötuntien osuus kokonaistyöajasta kasvoi teollisuudessa edellisvuodesta, mutta pysyi rakentamisessa ennallaan. Tulospalkkioiden osuus kokonaisansioista oli niitä saaneilla teollisuuden työntekijöillä keskimäärin 3,7 prosenttia.

Teollisuuden työntekijöiden keskiansio 18,67 euroa tunnissa

Työntekijöiden keskimääräinen säännöllisen työajan tuntiansio oli loka-joulukuussa 2022 teollisuudessa 18,67 ja rakentamisessa 19,70 euroa. Säännöllisen työajan ansio sisältää aika-, urakka- ja palkkiopalkkojen lisäksi vuorotyö- ja olosuhdelisät mutta ei yli- ja sunnuntaityökorotuksia eikä tulospalkkioita.

EK:n tuntipalkkatilastoa varten kerättiin tiedot noin 150 000:sta EK:n jäsenyrityksissä työskentelevästä henkilöstä. Tuntipalkkatilastoon kuuluvat teollisuuden ja rakentamisen työntekijät sekä eräiden kuljetus- ja palvelualojen työntekijät. EK:n palkkatilaston aineisto sisältyy myös Tilastokeskuksen laatimaan Suomen viralliseen palkkatilastoon.

Tuntipalkkatilasto 4. neljännes 2022