Teollisuuden työntekijöiden keskiansio nousi vajaan prosentin

29.04.2015

Teollisuuden työntekijöiden säännöllisen työajan tuntiansio nousi keskimäärin 0,7 prosenttia vuoden 2013 neljänneltä neljännekseltä vuoden 2014 neljännelle neljännekselle, kertovat EK:n palkkatilastot.

Ansiokehitykseen vaikuttivat eniten työehtosopimukseen perustuvien palkankorotusten suuruus ja niiden voimaantulon ajankohta. Myös muutokset henkilöstön ja palkkojen rakenteessa vaikuttivat ansiokehitykseen useilla aloilla.

Työntekijöiden ansiot nousivat rakentamisessa keskimäärin 0,9 prosenttia, autoliikenteessä 2,2 prosenttia ja kiinteistöpalvelualalla 2,6 prosenttia.

Rakennemuutokset ja matalasuhdanne hidastivat palkkojen nousua

Rakennemuutokset hidastivat keskiansioiden nousua etenkin teollisuudessa: jos esimerkiksi työntekijöiden vaihtuvuuden vaikutus tilastossa eliminoidaan, ansiokehitys nousee teollisuudessa noin puoleentoista prosenttiin.

– Teollisuudessa henkilöstön vaihtuvuus hidasti keskiansion nousua, koska tilastosta poistuneilla työntekijöillä oli korkeampi keskiansio kuin tilastoon tulleilla. Myös heikko suhdannetilanne hillitsi osaltaan palkkojen nousua, kertoo EK:n tilastopäällikkö Mikko Mankki.

Identtisten henkilöiden keskiansio nousi useimmilla aloilla kaikkien henkilöiden keskiansiota nopeammin. Koko teollisuudessa identtisten ansiokehitys oli 1,6 ja rakentamisessa 1,4 prosenttia. Identtiset henkilöt sisältyvät tilastoon sekä vertailujakson alussa että lopussa, joten henkilöstön vaihtuvuus ei vaikuta identtisten ansiokehitykseen.

Teollisuustyöntekijän keskiansio 16,92 euroa tunnissa

Työntekijöiden keskimääräinen säännöllisen työajan tuntiansio oli loka–joulukuussa 2014 teollisuudessa 16,92, rakentamisessa 17,70 ja autoliikenteessä 15,84 euroa. Säännöllisen työajan ansio sisältää aika-, urakka- ja palkkiopalkkojen lisäksi vuorotyö- ja olosuhdelisät mutta ei yli- ja sunnuntaityökorotuksia eikä tulospalkkiota. Tulospalkkioita sai 42 prosenttia teollisuuden työntekijöistä vuonna 2014.

EK:n palkkatilasto vuoden 2014 neljänneltä neljännekseltä kattaa lähes 200 000 henkilön palkkatiedot. Aineisto sisältyy myös Tilastokeskuksen laatimaan Suomen viralliseen palkkatilastoon.

 

Kuva: 123rf.com