Viikon kysymys: Miksi EK tekee palkkatilastoja?

12.10.2016

EK tuottaa palkkatilastoja erityisesti toimialojensa työmarkkinaedunvalvontaa varten. Palkkatilastojen avulla seurataan ansiokehitystä, -tasoa ja rakenteita eri aloilla ja henkilöstöryhmissä. Palkkatilastoaineistoa tarvitaan myös silloin, kun työehtosopimusneuvotteluissa lasketaan palkankorotusten kustannusvaikutuksia.

Palkkatilastot ovat merkittävä osa EK:n jäsenpalvelua. Jäsenyritykset hyödyntävät saamiaan valmiita tilastoja mm. markkinapalkkavertailuissa, luottamusmiessopimusten edellyttämässä tiedonvälityksessä sekä tasa-arvokartoitusten laatimisessa.

EK tekee tilastoyhteistyötä eri sidosryhmien kuten Tilastokeskuksen, palkansaajajärjestöjen ja tutkimuslaitosten kanssa. EK luovuttaa keräämänsä palkkatilastoaineistot Tilastokeskukselle osaksi Suomen virallista palkkatilastoa ja EU:n palkkarakennetilastoa.

Talouskeskiviikko: Yrityskohtaista palkkatietoa EK palkat Online -palvelusta