Jyri Häkämies: Kasvu maksaa velan

Maan hallitus kokoontuu ensi viikolla tekemään välttämättömät talouden sopeutuspäätökset, joilla tervehdytetään julkista taloutta ja tavoitellaan velkaantumisen katkaisua. Suomen julkisen talouden tila on erittäin huolestuttava, eikä päätöksiä menosopeutuksista voida enää siirtää eteenpäin.

Sopeutuspäätösten rinnalle tarvitaan myös kasvuun kannustavia päätöksiä. Pelkästään leikkaamalla velkaantuminen ei katkea, vaan kasvu maksaa velan. EK odottaa riihestä päätöksiä näissä teemoissa:

Yritysvetoiset TKI-panostukset välttämättömiä

TKI-investoinneilla luodaan tulevaa kasvua. Suomi lisää määrätietoisesti TKI-rahoitusta ja tavoittelee 4 %:n BKT-osuutta TKI-menoissa. On tärkeää, että rahoituksen lisäys tehdään yritysvetoisesti sekä yritysten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä vahvistaen.

Investointeihin kannustava verohyvitys käyttöön

Kilpailu uuden teknologian investoinneista käy kuumana. Tukikisaan ei Suomen voimavarat riitä, mutta investointeihin kannustava veroporkkana on perusteltua ottaa käyttöön. Yritys saisi Suomeen kohdistuvan investoinnin myötä verohelpotuksen.

Omaisuustuloilla infrainvestointeja

Hallitusohjelman mukaisen infraohjelman käynnistyminen edellyttää valtion omaisuuden liudentamista. Infraohjelma tuo rakennusaikaisia työpaikkoja ja vahvistaa muutoinkin kasvun edellytyksiä. Investointeja ei tule viivyttää myyntien tuloutumista odottamalla, vaan varoja voidaan kohdentaa infrainvestointeihin valtiontalouden sisäisin järjestelyin.

Osaavan työvoiman saatavuus turvattava

Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen edellyttää myönteistä maahanmuuttolinjaa niin työn kuin opiskelun kautta maahamme tuleville.