EK:n palkkatilasto Q4/2019: Rakennemuutokset hidastivat ansiokehitystä tuntipalkkaisilla työntekijöillä

26.06.2020

Teollisuuden työntekijöiden säännöllisen työajan tuntiansio nousi keskimäärin 1,3 prosenttia edellisvuodesta, kertovat EK:n palkkatilastot viimeiseltä vuosineljännekseltä 2019. Kun vaihtuvuuden vaikutus poistetaan tilastosta, oli ansioiden nousu keskimäärin 2,2 prosenttia.

Rakentamisessa keskimääräiset tuntiansiot laskivat 0,4 prosenttia. Vaihtuvuuden vaikutuksesta puhdistettu ansiokehitys oli kuitenkin 2,7 prosenttia. Rakentamisen aloilla tilastoaineistossa tapahtuneet rakennemuutokset olivat vuonna 2019 poikkeuksellisen suuria, mikä painoi kaikkien työntekijöiden keskimääräistä ansiokehitystä merkittävästi alaspäin.

Ansiokehitykseen vaikuttivat sekä työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset että yrityskohtaiset korotukset ja rakennemuutokset. Teollisuudessa keskimääräinen sopimuskorotus oli tilastointijaksolla 1,6 prosenttia ja rakentamisessa 1,8 prosenttia.

Niin sanottu palkkaliukuma eli sopimuskorotuksen ylittävä osa ansiokehityksestä jäi monilla aloilla tällä kertaa negatiiviseksi. Tilastoaineistossa tapahtuneiden rakennemuutosten ohella tämä johtui muun muassa aikatyön suhteellisen osuuden kasvusta sekä työajan tasaamislisien pienenemisestä. Identtisillä työntekijöillä, jotka olivat tilastossa mukana myös vuotta aiemmin, palkkaliukuma oli kuitenkin lähes poikkeuksetta positiivinen.

Työntekijöiden keskimääräinen säännöllisen työajan tuntiansio oli loka-joulukuussa 2019 teollisuudessa 17,67 ja rakentamisessa 18,30 euroa. Säännöllisen työajan ansio sisältää aika-, urakka- ja palkkiopalkkojen lisäksi vuorotyö- ja olosuhdelisät mutta ei yli- ja sunnuntaityökorotuksia eikä tulospalkkiota. Tulospalkkioita sai 39 prosenttia teollisuuden työntekijöistä vuonna 2019.

EK:n tuntipalkkatilastoa varten kerättiin tiedot yli 150 000:sta EK:n jäsenyrityksissä työskentelevästä henkilöstä. Tuntipalkkatilastoon kuuluvat teollisuuden ja rakentamisen työntekijät sekä eräiden kuljetus- ja palvelualojen työntekijät. EK:n palkkatilaston aineisto sisältyy myös Tilastokeskuksen laatimaan Suomen viralliseen palkkatilastoon.

Tutustu aineistoon kokonaisuudessaan.