Kaikkien palkat nousevat, mutta keskipalkka laskee – mitä ihmettä?

01.03.2017

EK:n tuoreessa kuukausipalkkatilastossa on kuvattu keskiansioita ja niiden muutoksia eri toimialoilla ja henkilöstöryhmissä. Alakohtaisia ansiokehityslukuja tarkasteltaessa monen huomio saattaa kiinnittyä siihen, että joillakin aloilla keskiansio ei noussut juuri lainkaan ja muutamalla alalla se jopa laski. Onko niin sanottu palkka-ale siis todellisuutta?

Palkkatilastoaineiston lähempi tarkastelu paljastaa, että henkilötasolla kuukausipalkat eivät ole juuri kellään laskeneet, lukuun ottamatta ehkä lyhyempään työviikkoon tai vähemmän vaativaan tehtävään siirtyneitä poikkeuksia. Kun lisäksi ylivoimainen enemmistö sai vähintään sopimusten mukaisen yleiskorotuksen, miten on mahdollista, että tilasto näyttää joillekin aloille miinusmerkkistä ansiokehitystä?

Avainsanoja ovat rakennemuutos ja vaihtuvuus. Palkkatilastoaineistossa tapahtuu jatkuvasti rakennemuutoksia, jotka liittyvät henkilöiden vaihtuvuuteen sekä tehtävä- ja toimialarakenteen muutokseen. Tyypillinen vaihtuvuuteen liittyvä rakennemuutos on se, että palkkatilastoon tulee uusia, nuoria työntekijöitä, joilla on luonnollisesti matalampi palkka kuin alalla keskimäärin.

Äärimmäinen yksinkertaistus valaissee asiaa. Oletetaan, että toimialalla X on vain kuusi henkilöä: kolme toimistoapulaista ja kolme johtajaa. Sitten alalle palkataan uusi toimistoapulainen, yksi johtajista jää eläkkeelle, ja muut henkilöt saavat parin prosentin palkankorotuksen. Seuraavassa palkkatilastossa alan keskiansio on laskenut selvästi, vaikka yhdenkään henkilön palkka ei ole laskenut ja henkilöiden kokonaislukumäärä ei ole muuttunut.

Miten sitten voidaan seurata, paljonko palkat ovat nousseet, kun vaihtuvuuden vaikutus on puhdistettu luvuista pois? Seuraamalla identtisten henkilöiden, ts. peräkkäisinä vuosina tilastossa mukana olevien, ansiokehitystä. Etenkin suuren vaihtuvuuden toimialoilla identtisten ansiokehitys kuvaa luotettavammin todellista palkkojen nousuvauhtia. Tuoreessa EK:n kuukausipalkkatilastossa identtisten henkilöiden ansiot nousivat keskimäärin noin kaksi prosenttia edellisvuodesta.

Viikon kysymys: Kuinka suuri osa kokonaispalkoista on bonuksia?

Viikon graafi: Ansiokehitys henkilöstöryhmittäin 9/2015–9/2016