Tuntipalkat nousivat teollisuudessa keskimäärin kaksi prosenttia

22.05.2019

EK:n tuoreen tuntipalkkatilaston mukaan työntekijöiden ansiokehitys oli odotusten mukaista. Teollisuuden työntekijöiden säännöllisen työajan tuntiansio nousi keskimäärin kaksi prosenttia edellisvuodesta, kertovat palkkatilastot viimeiseltä vuosineljännekseltä 2018. Kun vaihtuvuuden vaikutus poistetaan tilastosta, oli ansioiden nousu keskimäärin 2,9 prosenttia.

Rakentamisessa keskiansiot nousivat keskimäärin 2,8 prosenttia. Vaihtuvuuden vaikutuksesta puhdistettu ansiokehitys oli 3,9 prosenttia. Rakentamisen aloilla ansiokehitystä on viime vuosina nopeuttanut kilpailu osaavasta työvoimasta.

Ansiokehitykseen vaikuttivat sekä työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset että yrityskohtaiset korotukset ja rakennemuutokset. Teollisuudessa keskimääräinen sopimuskorotus oli tilastointijaksolla 1,6 prosenttia ja rakentamisessa 1,8 prosenttia.

Niin sanottu palkkaliukuma eli sopimuskorotuksen ylittävä osa ansiokehityksestä palasi lähes keskimääräiselle tasolle ollen teollisuudessa 0,4 prosenttiyksikköä. Identtisillä työntekijöillä, jotka olivat tilastossa mukana myös vuotta aiemmin, palkkaliukuma oli 1,3 prosenttiyksikköä.

Vaikka työllisyys jatkoi paranemista, yritykset eivät vuonna 2018 palkanneet enää yhtä nopealla tahdilla uusia työntekijöitä kuin vuotta aiemmin. Sen vuoksi henkilöstön vaihtuvuus ei enää hidastanut merkittävästi tilastoitua ansiokehitystä.

Työntekijöiden keskimääräinen säännöllisen työajan tuntiansio oli loka-joulukuussa 2018 teollisuudessa 17,45 ja rakentamisessa 18,38 euroa. Säännöllisen työajan ansio sisältää aika-, urakka- ja palkkiopalkkojen lisäksi vuorotyö- ja olosuhdelisät mutta ei yli- ja sunnuntaityökorotuksia eikä tulospalkkiota. Tulospalkkioita sai 38 prosenttia teollisuuden työntekijöistä vuonna 2018.

EK:n tuntipalkkatilastoa varten kerättiin tiedot yli 160 000:sta EK:n jäsenyrityksissä työskentelevästä henkilöstä. Tuntipalkkatilastoon kuuluvat teollisuuden ja rakentamisen työntekijät sekä eräiden kuljetus- ja palvelualojen työntekijät. EK:n palkkatilaston aineisto sisältyy myös Tilastokeskuksen laatimaan Suomen viralliseen palkkatilastoon.

Viikon graafi: Työntekijöiden keskiansioita eräillä EK:n sopimusaloilla